29.11.2017 10:34

Kreativní laboratoř současného divadla KRILA (Chorvatsko) hledá partnery k projektu pohybového divadla

Cílem Make a Move je vytvořit dlouhodobě udržitelnou, mezinárodní tvůrčí platformu evropských subjektů činných na poli pohybového a příbuzného divadla. . V rámci toho mají být zviditelněny ne-institucionalizované divadelní postupy a oslavena role "theatre du geste" v oblasti evropského nehmotného kulturního dědictví. Výzva adresuje divadla, spřízněné organizace i instituce a subjekty mající zájem částečně projekt hostit. Uzávěrka 18.1. 2018.

V rámci pilotních aktivit se zformuje inovativní, inkubační prostředí (spolutvůrčí laboratoř), kde se setká 5-10 divadelních společností z 5 zemí zapojených do Kreativní Evropy. Ty vzájemně proberou veškeré aspekty svých tvůrčích návrhů, a to od původních nápadů a návrhů do fáze plnohodnotné mezinárodní realizace a uvedení před publiky různých evropských, hostitelských měst.

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy
E : info@krila.org
krila051@gmail.com
www.krila.org

Autor článku: Převzato z: http://www.culturenet.cz/