31.05.2002 00:00

Kritický seminář s Maxem Wymanem a Susan Mertens (Kanada)

pořádá občanské sdružení Konfrontace ve spolupráci s Divadelním ústavem Praha a časopisem Taneční zóna v rámci Mezinárodního festivalu nového tance KONFRONTACE 2002

Týdenní seminář (28.10.-2.11.) pod vedením renomovaných kanadských publicistů je určený mladým adeptům taneční kritiky ze zemí střední a východní Evropy. Program semináře bude sestaven z přednášek, analýz představení a pracovních skupin. Hlavním cílem je zvýšit vnímavost kritiků vůči vztahu tance a hudby, využívání těla jako vyjadřovacího prostředku a prozkoumat možnosti, jak převést nonverbální umění do slovní podoby. Na základě zhlédnutých festivalových představení se budou účastníci věnovat rozboru, reflexi a diskusi o taneční tvorbě v širokém kontextu současného umění. Nejzajímavější příspěvky budou otištěny v časopise Taneční zóna

Přihlášky s krátkým životopisem je možné zasílat e-mailem na project@divadlo.cz nebo poštou na adresu Konfrontace, Celetná 17, 110 00 Praha 1 nejpozději do konce srpna 2002. Maximální počet účastníků semináře je 20 - organizátor si ponechává možnost definitivního výběru. Seminář bude veden v anglickém jazyce.

Autor článku: redakce