25.04.2002 00:00

Kruhelník

pondělí 29. dubna od 20.00, galerie NoD.

Jednou z mnoha jarních divadelních premiér v galerii NoD. bude i představení KRUHELNÍK dne 29. dubna od 20:00.

Kruhelník je autorským projektem performerky Jitky Otevřelové v současné době absolvující pražskou DAMU. Sólová choreografie kombinující slovník pohybového a tanečního divadla je osobní výpovědí o postavení ženy v současném světě.

Performerka pracuje s Kruhelníkem, což je mobilní trojúhelníková plocha, jejímž složením vzniká jehlan. Jde o vytvoření komplexního divadelního prostoru z minima, z jedné jediné trojúhelníkové plochy. Do takového prostoru vstupuje člověk, rovnocenný partner, který svým jednáním vytváří vztah, a ve vzájemné konfrontaci otevírá hru.

V minimalistických, formálně přesných obrazech sledujeme putování ženy sama k sobě. Jsme svědky toho, jak opouští bezpečí domova a podobna Malému princi začíná hledat něco, co by její život naplnilo, co by ji uspokojilo. Jakmile nabude dojmu, že se již plně identifikovala se svou rolí a postavením, zjišťuje, že se jedná o pouhou iluzi. Postupujícím nalézáním a ztrácením sebe sama vzniká cesta, po níž se žena pohybuje jako v kruhu. Věčné hledání, putování, při němž se vyrovnává se samotou a zároveň nabývá klidu, její snaha se odehrává v tichu.

Při představení vzniká pozoruhodný protiklad amorfního těla s čistě geometrickým prostorem. Transparentní stěny kruhelníku umožňují nahlédnout soustředění na precizní práci s tělem, ale v přeneseném slova smyslu se jimi dá nahlédnout do ženské duše a stát se svědky intimního procesu vyrovnávání se sama se sebou.

Autor článku: příspěvky veřejnosti