17.06.2021 10:37

Kultura České republiky 2020 v číslech

V brožurách (ve formátu PDF) jsou zveřejněny vybrané údaje z předcházejícího roku, za obory: divadla, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk.

Pro srovnání jsou uvedená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.

Více zde.

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/