12.04.2011 14:33

Kultura otevřela své dveře dobrovolníkům

Při příležitosti Světového dne divadla dne 29. března 2011 uspořádal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a Česká kancelář programu Culture seminář na téma Dobrovolnictví v divadlech. Seminář koncipovaný původně zejména pro ředitele divadel a divadelní manažery našel zájem jednak u studentů, ale i u kulturních manažerů z jiných kulturních oblastí (galerie, muzea, knihovny), kteří společně zaplnili hlediště Divadla v Celetné.

Seminář zahájila ředitalka IDU Pavla Petrová, po níž si slovo převzal  Jiří Tošner ze sdružení Hestia (www.hest.cz), který má s dobrovolnictvím bohaté zkušenosti zejména v oblasti zdravotní a sociální. Hestia je Národním dobrovolnickým centrem a šíří osvětu v této oblasti už mnoho let. Pavel Tošner vyvrátil některé mýty o dobrovolnictví a naopak vyzdvihl přínosy této činnosti nejen pro organizace, ale i pro dobrovolníky samotné. Dalším řečníkem byla Lenka Černá z Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem (www.dcul.cz), kteréjako první v ČR podalo žádost a získalo akreditaci dobrovolnických programů v oblasti kultury.

Druhá část semináře byla zaměřená na využití práce dobrovolníků v praxi. Vystoupil zde režisér Pavol Juráš, který pozval 70 dobrovolníků přímo na jeviště činohry Národního divadla v Brně na představení Oldřich a Božena (http://www.ndbrno.cz/cinohra/oldrich-a-bozena?idp=9774) . Další příklad dobrých zkušeností z  praxe představil Štěpán Kubišta, současný ředitel Nové scény Národního divadla v Praze, který v době své stáže v New Yorku pracoval v politickém divadle Castillo (www.castillo.org), jehož činnost na dobrovolnictví stojí. Toto divadlo má tři sály a kromě zhruba pěti zaměstnanců je veškerá činnost zajišťována dobrovolně. Na závěr semináře představila Pavla Obrovská úskalí a výhody dobrovolnického programu (www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/dobrovolnici-mg.aspx), který na podzim 2010 zahájila Moravská galerie v Brně. Zájem o dobrovolnickou činnost je velký, nedůvěra ale panuje ze strany odborných zaměstnanců Moravské galerie.

Dobrovolnictví je ukazatelem zdravé občanské společnosti. Ve zdravotnictví nebo v oblasti sociálních věcí je dobrovolnická činnost v České republice na slušné úrovni, existuje síť dobrovolnických center, organizace se už naučily, jak efektivně využívat dobrovolnickou činnost. „O tom, že kultura je pro dobrovolnictví další vhodnou oblastí, ve které lze úspěšně a efektivně dobrovolníky zapojit, nás přesvědčují zejména příklady ze zahraničí“, říká Magdalena Müllerová, organizátorka semináře z České kanceláře Culture a dodává: „V  České republice je dobrovolnická práce v kultuře zatím novinkou, ale věříme, že díky své atraktivitě a rozmanitosti činností se brzy stane pro dobrovolníky vyhledávanou oblastí.“

Dobrovolnictví je pro kulturu výhodné nejen ekonomicky, ale  napomáhá také institucím otevření více veřejnosti, naplňování svých poslání a cílů a realizování činností, na které v běžném provozu nezbývá čas. Do dobrovolnické činnosti se může zapojit prakticky každý. Nezaměstnaným, studentům, handicapovaným či seniorům může dobrovolnictví přinést nejen nové zkušenosti , ale i příležitost pro realizaci svých zájmů a praktických či sociálních dovedností.

Institut umění – Divadelní ústav se do Roku dobrovolnictví zapojil velmi aktivně. Na začátku března 2011 byl spuštěn Dobrovolnický program IDU, do kterého se jen za první měsíc zapojila první desítka dobrovolníků. Ti se budou podílet na činnosti v různých odděleních IDU, jako např. v Knihovně, Bibliografii, Kabinetu pro studium českého divadla nebo se zapojí do příprav Pražského Quadriennale, největší mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní architektury. Více informací o Dobrovolnickém programu IDU na http://www.idu.cz/cs/dobrovolnikem-v-idu

V průběhu tohoto roku se budou další podobné semináře pořádat také pro knihovny, muzea a galerie.

Program semináře ke stažení zde.

Kontakt za Českou kancelář Culture: Magdalena Müllerová, T 224 809 118, E  info@programculture.cz

Autor článku: Eva Vlachová

Kultura otevřela své dveře dobrovolníkům