30.05.2014 09:45

Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie

Studie Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie -  Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora se podrobně zabývá srovnáním 11 vybraných zemí EU v jejich přístupu ke konceptu kulturních a kreativních průmyslů.  

Autoři studie Eva Žáková a Marcel Kraus vypracovali tuto komparativní studii především jako podkladový materiál a inspirační zdroj pro strategické uchopení konceptu KKP v České republice. Studie se věnuje definování a vymezení KKP podle klasifikace ekonomických činností (NACE) a nástrojům strategické podpory KKP včetně využití strukturálních fondů v zemích jako jsou Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Velká Británie.

Rozsáhlá úvodní část studie obsahuje rovněž vysvětlení jednotlivých pojmů a konceptů vážících se k využití potenciálu kultury především pro ekonomický růst.

Do studie Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie -  Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora můžete náhlednout či si ji stáhnout ZDE.

www.idu.cz

Autor článku: Judita Hoffmanová

Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie