01.02.2002 00:00

Kulturní magazín Passages/Passagen

Švýcarská nadace Pro Helvetia vydává dvakrát do roka kulturní magazín s názvem Passages/Passagen. Vychází německy, francouzsky a anglicky a každé číslo je tematizováno. Poslední zimní (č. 31) se zaobírá tématem spojení kultury a managementu. Zásadním článkem tohoto čísla je Zamyšlení Eve Chiapello s názvem "The Artistic Critique of Management" a je doplněn články na téma "Vzdělání v oblasti kulturní management ve Švýcarsku": např. Vzdělávací kursy - osobní zážitky, Od produkce ke komunikaci (reflexe na Expo 02), Ekonomická perspektiva kultury, Bussines v umění, Kulturní management jako sociální politika, Od kultury managementu k managementu kultury ad. Cena jednoho výtisku je 12,50 SFr.

Informace: Pro Helvetia, Kommunikation, Postfach, 8024 Zürich, Švýcarsko, fax: +41 1 2677106, e-mail: mlarre@pro-helvetia.ch

Autor článku: redakce