02.11.2020 08:55

Kurz režie s Jiřím Pokorným 2020/21

Kurz režie s Jiřím Pokorným 2020/21 ve spolupráci s divadelním spolkem MAREATE

Z důvodů aktuální situace COVID 19, bylo zrušeno 1. víkendové setkání. Intenzivní fáze workshopu začíná v prosinci, program Úvodu do režie bude tedy přesunut na příště, do té doby bude zájemcům zaslán seznam doporučené a povinné literatury. Více informací rádi poskytneme mailem. Počet účastníků je snížen na 5, aby bylo možno se scházet v souladu s nařízením vlády. Přejeme spoustu sil a zdraví!

Šestiměsíční intenzivní studium si klade za cíl zpřístupnit režijní praxi vážným zájemcům o tento obor a to formou teoretickou i praktickou. Kurs je určen pro max. 6 účastníků, které si Jiří Pokorný vybere na základě motivačního dopisu a prvního víkendového setkání, které bude otevřeno širšímu spektru zájemců. Studium je intenzivní a chce připravit studenty na možnost profesionální dráhy v tomto oboru. Součástí kurzu je i tvorba inscenace. Seznámíme se základy produkce a herectví. V případě zájmu, bude v následujícím roce otevřen kurz pro pokročilé. Upřednostňujeme zájemce o studium na vysokých školách a režiséry amatérských souborů, kteří chtějí rozšířit své hranice.

Kurz bude probíhat v Praze (s výjimkou soustředění) a bude rozdělen do těchto fází:
(pro mimopražské je po domluvě možnost zajistit ubytování)

Úvod do režie: (31.10. - 1. 11.): ZRUŠENO!
sobota 10:00 - 18:00, neděle 10:00 - 16:00
Toto setkání je určeno pro max. 10 účastníků.
Seznámíme se základy rozboru textu.
Kompozice, dynamika, energie, síla a její zdroje, potenciál.
Zároveň vám bude doporučena četba, která bude pro zájemce o hlubší studium zavazující.

Intenzivní teoretická fáze: (prosinec a únor 2020/21):
Každé pondělí budou probíhat hodinové individuální konzultace, ve čtvrtek se pak budeme potkávat společně od 18:00 do 22:00.
Rozbor situace, tvorba situace, tvorba postavy, tvorba dialogu.
Položení základů pro vznik vlastního krátkého dramatického textu, určeného k realizaci v jarní fázi kursu.

Produkce a fundraising + herecká praxe: (březen a duben 2021):
pondělky a čtvrtky 18:00 - 22:00
Základy organizace představení, žádosti o granty a získávání kontaktů.
Herecké základy pro snazší navázání spolupráce s herci.

Praktická fáze: (květen - červen 2021):
Společné pondělky a čtvrtky + víkendové soustředění.
Praktické využití získaných vědomostí, spolupráce s profesionálními herci a studenty hereckých kurzů. Společná tvorba inscenace, která bude představena divákům v Pokusném ateliéru Čerchovská6. (Možnost uvádění inscenace v profesionálních divadlech bude součástí produkční fáze.)

Životopis režiséra:
Maturoval na gymnáziu v Ostravě. Po základní vojenské službě vystudoval režii na Divadelní fakultě AMU. V roce 1993 se v rámci projektu Tempus zúčastnil stáže v Antverpách a v roce 1995 stáže na Royal Court Summer School v Londýně.
V letech 1993–1997 byl režisérem a uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem. V letech 1999–2004 byl uměleckým šéfem HaDivadla a v letech 2002–2006 byl členem uměleckého vedení Divadla Na zábradlí.
Jako host režíroval též v divadlech: Národní divadlo v Praze, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Divadlo Ta Fantastika, Dejvické divadlo, divadlo Archa, divadlo Aréna Ostrava, divadlo Aréna Bratislava.
Zdroj wikipedie

Cena: 25 000,-
Cena zahrnuje hromadný kurz, individuální konzultace, soustředění-včetně ubytování.
Celkový počet vyučovacích hodin všech fází je 160.

V případě účasti na těchto fázích je nutné uhradit 7 500,-  do 15. listopadu. Zbytek částky je možno měsíčně splácet do konce června 2021.

K přihlášce, prosím, připojte motivační dopis, jehož součástí bude i seznam vašich nejoblíbenějších uměleckých děl a to vždy tří z dané oblasti: film, divadelní inscenace, literatura (vč. divadelních her), hudba, výtvarné umění, potažmo tanec.

Kontakt, bližší informace a přihlášky:
dsmareate@gmail.com
luciepalonciova@gmail.com

V případě nepříznivých podmínek v souvislosti s opatřeními COVID-19 - tedy nemožnost se scházet byť v malých skupinách, bude kurz probíhat na dálku nebo se přizpůsobí časovým možnostem účastníků i organizátorů, po společné domluvě. Konzultace mohou probíhat i z domova. Dokud to bude možné, osobní setkání je však preferováno. S ohledem na situaci se však budeme snažit přizpůsobit kurz tak, abychom se scházeli co nejvíce.

Autor článku: Lucie Palonciová