29.06.2017 12:28

Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017/Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017

Drama Panorama e. V. a České centrum Berlín v rámci festivalu „Kus: Česka: Druhý sběr 2017“/„Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017“, který se opětovně věnuje české současné dramatice v německém překladu, připravily scénické čtení hry vítězné autorky Ceny publika Kateřiny Rudčenko „Čas třešňového dýmu“. Scénické čtení a diskuse s autorkou proběhly 15. června v Českém centru v Berlíně.

Kateřina Rudčenková (nar. 1976) je česká básnířka, prozaička a dramatička. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor Tvorba písňového textu a scénáře) a provozně-ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Vydala čtyři básnické sbírky Ludwig (1999), Není nutné, abyste mě navštěvoval (2001), Popel a slast (2004) a Chůze po dunách (2013), za niž obdržela cenu Magnesia Litera 2014 za poezii, knížku povídek Noci, noci (2004) a divadelní hru Niekur (2007), za niž získala Cenu Alfréda Radoka 2006 a kterou v roce 2008 uvedlo pražské Divadlo Ungelt. Scénické čtení hry Čas třešňového dýmu představilo v témže roce Immigrants´ Theatre v New Yorku. V roce 2003 obdržela německou básnickou Cenu Huberta Burdy. Roku 2007 absolvovala měsíční rezidenční pobyt pro zahraniční dramatiky v Royal Court Theatre v Londýně. Účastnila se mnoha mezinárodních literárních festivalů. Její přímočaré, smyslné básně s častými autobiografickými konotacemi byly přeloženy do dvaceti jazyků, knižní výbory z její poezie vyšly i v němčině (…nicht nötig, mich zu besuchen, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2002, ve dvojjazyčném vydání)

„Čas třešňového dýmu“ Proč nemá slovo génius ženskou variantu? A co říká dnešním ženám Popelka, Sněhurka nebo Červená Karkulka? V divadelní hře „Čas třešňového dýmu“ se setkávají tři generace – matka, dcera a babička – a konfrontují jedna druhou s vlastní životní cestou. Autorka svým hravým jazykem plným poetických obrazů tematizuje společenský tlak na ženu, která se má podřídit daným společensko-kulturním vzorům. Vedle reálné roviny jsou do hry vloženy snové scény, v nichž všechny protagonistky čekají na svou svatbu (v narážce na Beckettovo „Čekání na Godota“) a získávají atributy klasických ženských pohádkových postav.

V rámci festivalu proběhl  seminář a dílna na téma: současná česká dramatika a její překlad. Dílnu, která byla určena zájemcům z řad studentek a studentů bohemistiky, vedly Barbora Schnelle, Lydia Nagel a Henning Bochert. Seminář uspořádaly Drama Panorama, České centrum Berlín a Katedra západoslovanských jazyků Humboldtovy univerzity v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Westslawische Sprachen)  za podpory Velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Na podzim bude vydána  antologie německých překladů českých autorů ve spolupráci s nakladatelstvím Neofelis Verlag GmbH.

Kateřina Rudčenková: 1. Times of Cherry Smoke (Čas třešňového dýmu) (will be translated by Barbora Schnelle and Lydia Nagel) 
Roman Sikora: 
2. Confessions of a Masochist (Zpověď masochisty) (already translated by Barbora Schnelle and Kathrin Janka)
Eva Prchalová:
 3. Vertigo (Závrať) (partially translated by Doris Kouba, only in extracts)
Anna Saavedra: 
4. Secret Report from the Planet of Mothers or Mamma Guerilla (Tajná zpráva z planety matek aneb Mamma guerilla) – 33.325  (already translated by Doris Kouba)
Tomáš Vůjtek: 
5. The Hearing (Slyšení) – 83.816 (already translated by Mirko Kraetsch)
David Drábek:
 6. The Ball (Koule) (will be translated by Doris Kouba)
Petra Hůlová:
 7. Cell Number (Buňka číslo) (already translated by Doris Kouba)
David Zábranský:
 8. The Actor and Carpenter Majer talks about the State of his Home Country (Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny) (will be translated by Doris Kouba)
S.d.Ch. (Miloslav Vojtíšek): 9. The last roast goose (Poslední husička) (will be translated by Doris Kouba)

Editor/Anthologist: Barbora Schnelle
Editor: Henning Bochert
Other editors: Lydia Nagel (by Times of Cherry Smoke)
Translators: Doris Kouba, Kathrin Janka, Barbora Schnelle, Mirko Kraetsch
Further Contents:
Introductory Essay - Barbora Schnelle
Portraits of the playwrights - Barbora Schnelle
Celý text tiskové zprávy ZDE
Autor článku: Převzato z: www.idu.cz