13.10.2006 00:00

Laboratoř Divadla Continuo

V červenci zahájilo DC činnost Středoevropské putovní divadelní laboratoře DC. Jejím záměrem je dlouhodobá výzkumná, tvůrčí a pedagogická činnost. Zahajovacím programem, který se uskuteční v r.2006 je program REFUGE.

Výzva účastníkům

Výběr spolupracovníků se uskuteční na základě účasti v tvůrčích dílnách v rámci programu REFUGE divadelní laboratoře DC. Následující tvůrčí dílna se uskuteční v Praze, 23. – 27. října 2006 v tanečním sále TJ Sokol, Koněvova 19, Praha 3 – Žižkov, denně od 9:00 do 14:30 hod. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: 18. 10. 2006, Účastnický poplatek: 1500,- Kč

Pro koho jsou dílny určeny

Tyto tvůrčí dílny jsou určeny pro herce, tanečníky, performery, muzikanty, výtvarníky, studenty, začínající umělce a mladé profesionály. Pro lidi, které zajímá dlouhodobá spolupráce na divadelních projektech, a kteří hledají skupinu jako lidské a pracovní místo.

Program tvůrčích dílen

Program jednotlivých setkání divadelní laboratoře vychází z dosavadní práce Divadla Continuo: hledání autentického, osobního výrazu spojováním výtvarného znaku a fyzického herectví, rytmu a muzikality.

Vedení laboratoře

Tvůrčí dílny povedou umělecký vedoucí skupiny Pavel Štourač a Jana Pilátová, pedagožka divadelní antropologie na pražské DAMU.

Dlouhodobá spolupráce

V současné době tvoříme podmínky pro vznik nového mezinárodního týmu pro budoucí projekty. Jednotlivá pracovní setkání budou sloužit účastníkům programu i Divadlu Continuo jako případný nástupní ostrůvek pro společnou divadelní cestu.

Vybraní účastníci z jednotlivých tvůrčích dílen budou pozváni k účasti na pracovním setkání, které se uskuteční na začátku příštího roku na Švestkovém Dvoře v Malovicích, sídle Divadla Continuo. Toto setkání bude sloužit k hlubšímu seznámení se s principy a postupy tvorby Divadla Continuo a zároveň jako závěrečný výběr pro oslovené účastníky a pozvání k dlouhodobé spolupráci.

Profil účastníka, podmínky

Prvotní je zájem, energie a vytrvalost, ochota ke společné tvorbě, touha objevovat, nabízet, zkoušet, poznávat. Ochota riskovat, pustit se osvědčených pouček a dobrých rad, odhodlání skočit a zkusit letět. Dobrá fyzická i psychická kondice. Účast po celou dobu tvůrčí dílny.

Výběr účastníků probíhá na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu. Přihlášky zasílejte na: art.director@continuo.cz  

Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: 18. 10. 2006

Více info na: www.continuo.cz/cj/laborator.html

Zdroj: art.director@continuo.cz  

Autor článku: Informace z divadel