07.02.2007 00:00

Laterna magika – konkurz do baletního souboru

Ředitelství Laterny magiky vypisuje konkurs na doplnění baletního souboru.

Konkurz se bude konat v sobotu 17. února 2007 v 11,00 hod. v baletním sále divadla Praha 1, Národní 4, 6. patro. Trikot a baletní špičky sebou.

Písemné přihlášky s uvedením odborného vzdělání a praxe zasílejte poštou, faxem nebo e-mailem nejpozději do 12. února 2007.

Přijatým uchazečům bude uhrazeno jízdné a nocleh po předložení řádných dokladů. Informace o našem divadle najdete na stránkách www.laterna.cz 

Těšíme se na Vaši účast.

Petr Tošovský,ředitel Eva Raisová,šéf uměleckého souboru

Fax : +420 224 931 470

E-mail: ensemble@laterna.cz 

Laterna magika, Liliová 9, 110 00 PRAHA 1

Zdroj: ensemble@laterna.cz

Autor článku: Informace z divadel