01.07.2018 13:42

Letní divadelní a taneční škola Benoni

LETNÍ DIVADELNÍ A TANEČNÍ ŠKOLA BENONI
(herectví - pohyb – hlas)
22. 8. 2018 -  1. 9. 2018

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplinách.

Místo konání: DAMU - Divadelní fakulta AMU
(velký taneční sál a učebna K101, Karlova 26, Praha 1)
Termín konání: 22. 8. –1. 9. 2018
9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00
každý den kromě neděle 26. 8. 2018
POZOR! Počet míst v kurzu omezen (20 účastníků)!

Cena kurzu: 7 900.-Kč při úhradě do 20.7.2018
Cena kurzu: 8 900.-Kč při úhradě do 15.8.2018
Storno poplatky: 30 % z ceny v případě zrušení účasti po 20.7. 2018, 100 % z ceny v případě zrušení účasti po 22.8. 2018

Herectví – lektor:
Mgr. TOMÁŠ PAVELKA
divadelní herec a pedagog DAMU
Základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace, cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace.

Současný tanec a jevištní pohyb – lektor:
doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ
choreografka a pedagog Pražské konzervatoře, HAMU, taneční publicistka
Současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru.

Hlasová technika a jevištní řeč - lektor:
MgA. EVA SPOUSTOVÁ
dabingová režisérka, pedagog DAMU
Dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu.

Tanec, rytmus a improvizace – lektor:
MgA. MONIKA REBCOVÁ
bubenice, choreografka a pedagog HAMU
Základy afrických tanců a rytmu – přirozená koordinace, spontánnost projevu, postupy taneční a kontaktní improvizace, svoboda pohybového projevu a myšlení.

Více informací: doc. Mgr. Marcela Benoniová, organizátorka Letní školy - tel: +420 775 929 389
V případě zájmu o účast v tomto kurzu posílejte závaznou přihlášku na email marcela.benoni@seznam.cz