06.04.2023 10:18

Letní divadelní a taneční škola Benoni

LETNÍ DIVADELNÍ A TANEČNÍ ŠKOLA BENONI
(herectví - pohyb - hlas)
21. 8. 2023 - 27. 8. 2023

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplínách.

MÍSTO KONÁNÍ: Akademie múzických umění
Taneční sály, Praha 1 – adresa bude specifikována
TERMÍN KONÁNÍ: 21. 8. – 27. 8. 2023 / 9, 00 – 16,00
CENA KURZU: 10 500.- / pro studenty AMU zdarma

KONTAKT: doc. Mgr. Marcela Benoniová, ředitelka Letní školy
tel: +420 775 929 389 závaznou přihlášku zasílejte na email: marcela.benoni@seznam.cz

LEKTOŘI:

Herectví:
doc. Mgr. TOMÁŠ PAVELKA
divadelní herec a pedagog DAMU
- základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace, cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace

Současný tanec a jevištní pohyb
doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ
choreografka, pedagog Pražské konzervatoře, HAMU a taneční publicistka
- současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření    tanečních frází a struktur v prostoru

Hlasová technika a jevištní řeč
MgA. EVA SPOUSTOVÁ
dabingová režisérka, pedagog DAMU
- dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu

Tanec, rytmus a improvizace
MgA. MONIKA DIATTA REBCOVÁ
bubenice, choreografka a pedagog HAMU
- základy afrických tanců a rytmu – přirozená koordinace, spontánnost projevu, postupy taneční a kontaktní improvizace, svoboda pohybového projevu a myšlení

Autor článku: Marcela Benoniová