06.06.2017 11:04

Letní divadelní a taneční škola (herectví – pohyb – hlas)

Letní divadelní a taneční škola Benoni
(herectví - pohyb - hlas)
23. 8. 2017 - 2. 9. 2017

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty vysokých i středních škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnosti v různých věkových kategoriích. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet maximální zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplinách.

Místo a čas konání kurzu: Kurz se bude konat v budově DAMU, Divadelní fakulta AMU (ul. Karlova 26, Praha 1), ve Velkém a Malém tanečním sále, ve zkušebně DAMU, v těchto termínech dle následujícího harmonogramu:

23. 8. – 2. 9. 2017:
3*2 hod. (9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00 hod.)

Detailní rozvrh výuky a další informace budou zaslány emailem přihlášeným účastníkům před začátkem kurzu.

Obsahová náplň kurzu:

herectví:
lektor:
Mgr. TOMÁŠ PAVELKA, divadelní herec a pedagog DAMU
MgA. MARIE ŠTÍPKOVÁ, herečka a pedagog DAMU

  • základy herecké techniky a dramatického myšlení
  • imaginace, motivace, komunikace
  • herecké a pohybové etudy a improvizace
  • cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace
  • seznamování s "jevištním" prostorem

současný tanec a jevištní pohyb:
lektor: Mgr. MARCELA BENONIOVÁ
, choreograf a pedagog na DAMU, působí také na HAMU a na Pražské konzervatoři, taneční publicistka a MgA. JAN KODET, významný choreograf a pedagog, baletní mistr. Dlouhodobě působil v zahraničí a v Národním divadle v Praze. Pracuje s význačnými operními  a činoherními režiséry na mnoha divadelních scénách.
MgA. MONIKA REBCOVÁ, choreograf a pedagog HAMU
JOSEF KOTĚŠOVSKÝ, emeritní sólista Laterny magiky a pedagog

  • současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, správné držení těla, pružnost, ohebnost a rozsah, napětí a uvolnění, koordinace a rytmus, krokové a rytmické variace, rotace, skoky, pády, chůze a běh, dynamika pohybu a výrazového sdělení, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru
  • prostorová řešení divadelních situaci, schopnost improvizace v sólových i skupinových etudách

hlasová technika a jevištní řeč:
lektor: EVA SPOUSTOVÁ, herečka a dabingová režisérka, pedagog DAMU

  • dechová technika, držení těla, emoce a energie a dynamika jsou základem pro hlasový projev, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu

Cena kurzu:
při úhradě do 15. 7. 2017 cena kurzu: 7 900,- Kč
při úhradě do 5. 8. 2017 cena kurzu: 8 700,- Kč

pořadatel projektu: doc. Mgr. Marcela Benoniová
Email:
marcela.benoni@seznam.cz
Mobil: 420 775 929 389

V případě zájmu o účast v tomto kurzu, posílejte závaznou přihlášku na výše uvedený kontaktní email, a to nejpozději do 5. 8. 2017!
Počet míst omezen! (15 – 25 účastníků)

Autor článku: Marcela Benoniová