27.01.2020 09:52

Letní Letná: výzva pro české novocirkusové profesionální umělce

LETNÍ LETNÁ vyhlašuje otevřenou výzvu pro profesionální české novocirkusové umělce a soubory. Hledáme jak představení vhodná jako večerní program, tak představení pro děti, případně open-air. Všechna „indoor“ vystoupení se konají v šapitech. Během letošního ročníku festivalu ve spolupráci s CIRQUEONem spolupořádáme ve dnech 19.–21. srpna setkání mezinárodní sítě Circostrada (www.circostrada.org/en), v rámci které bude možnost prezentovat se zahraničním profesionálům různými způsoby.

Uzávěrka: 14. února 2020
Výsledky: 28. února 2020

Přihlaste se nám, pokud:

1) chcete na LETNÍ LETNÉ hrát a platí pro vás některé z následujících možností:

  • máte hotové představení, které byste na festivalu chtěli hrát a které vzniklo v posledním roce (a nejste s námi již v kontaktu)
  • připravujete představení, které bude mít premiéru během roku 2020 (a nejste s námi již v kontaktu)
  • chcete na festivalu prezentovat work-in-progress připravovaného projektu

2) chcete se prezentovat zahraničním profesionálům v rámci setkání sítě Circostrada formou:

  • speedatingu – prezentace vašeho souboru/projektu během sedmi minut skupině cca deseti osob, skupiny se u stolů střídají; prezentace budou probíhat v angličtině
  • krátkého vystoupení v rámci komponovaného večera „czech showcase“ v rámci festivalu.

Obě tyto akce budou probíhat v jednom dni mezi 19. a 21. srpnem 2020, přesný termín bude potvrzen do konce února.

Více informací a dotazník k vyplnění zde.

Pro všechny varianty účasti je k dispozici omezený počet míst, zahrnuty budou pouze vybrané projekty. Dramaturgický výběr zaštiťuje LETNÍ LETNÁ a CIRQUEON.

www.letniletna.cz

Kontakt: Anna Vondráčková, anna.vondrackova@letniletna.cz

Autor článku: Převzato z: https://culturenet.cz/