20.05.2021 20:50

Letošní 9. ročník ARTýdne bude jiný

Věříme, že umění v našich příznivcích – s nimi, v nich i kolem nich – žilo i během karantény.

Vyzýváme je proto, aby se o něj podělili s ostatními. Aby natočili nebo poslali již natočená videa o tom, co prožívali, vnímali, viděli; jak v domácích či online podmínkách zpívali, tančili, malovali nebo jinak tvořili. A aby tento svůj osobní „dokument koronavirové doby“, své malé-velké poselství, s námi všemi skrze ARTýden sdíleli.

Pokud to organizátorům kulturních akcí opatření dovolují, mohou se samozřejmě i letos přihlásit a svou akci zveřejnit na „mapě aktivit“.

Současně pro všechny zájemce pořádáme zdarma online seminář s názvem Tvorba a video. Čtyři otevřená setkání ve dnech 24.–27. 5. nabídnou inspiraci i praktické rady k tomu, jak vidět, točit, stříhat a sdílet tvorbu pomocí videa, pod vedením zkušených lektorů Květy Přibylové a Zdeňka Chaloupky.

Rozhodli jsme se také letos i do budoucna ARTýden obohatit o sféru uměleckého vzdělávání. Všichni, kterým není lhostejný stav výuky uměleckých předmětů v rámci ZŠ a ZUŠ, se mohou zúčastnit i dvou panelových diskuzí na toto téma:

Dne 27. 5., 14:00–18:00 se bude konat panelová diskuze Umění a kultura ve škole: Úvahy o vzdělávacích oborech – Diskuze pedagogů, umělců a odborné veřejnosti o budoucnosti uměleckých oborů v perspektivě kurikula a rámcových vzdělávacích programů; dne 28. 5. se uskuteční panelová diskuze s názvem RVP ZUV a Pedagog: Hodnoty ve Výchově – Diskuze k celostátní konferenci tanečních oborů ŽUŠ Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění.

Na všechny akce se zájemci mohou přihlásit přes webové stránky ARTýdne: https://www.artyden.cz/, kde také najdou podrobnější informace.

Našimi partnery jsou letos: Národní pedagogický institut České republiky, Uměním – Platforma pro kreativní učení, Free Cinema a My Street Films.

Záštitu nad projektem poskytlo Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – děkujeme.

Těšíme se na všechny, kteří žijí uměním!

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/