20.05.2021 20:50

Letošní 9. ročník ARTýdne bude jiný

Věříme, že umění v našich příznivcích – s nimi, v nich i kolem nich – žilo i během karantény.

Vyzýváme je proto, aby se o něj podělili s ostatními. Aby natočili nebo poslali již natočená videa o tom, co prožívali, vnímali, viděli; jak v domácích či online podmínkách zpívali, tančili, malovali nebo jinak tvořili. A aby tento svůj osobní „dokument koronavirové doby“, své malé-velké poselství, s námi všemi skrze ARTýden sdíleli.

Pokud to organizátorům kulturních akcí opatření dovolují, mohou se samozřejmě i letos přihlásit a svou akci zveřejnit na „mapě aktivit“.

Současně pro všechny zájemce pořádáme zdarma online seminář s názvem Tvorba a video. Čtyři otevřená setkání ve dnech 24.–27. 5. nabídnou inspiraci i praktické rady k tomu, jak vidět, točit, stříhat a sdílet tvorbu pomocí videa, pod vedením zkušených lektorů Květy Přibylové a Zdeňka Chaloupky.

Rozhodli jsme se také letos i do budoucna ARTýden obohatit o sféru uměleckého vzdělávání. Všichni, kterým není lhostejný stav výuky uměleckých předmětů v rámci ZŠ a ZUŠ, se mohou zúčastnit i dvou panelových diskuzí na toto téma:

Dne 27. 5., 14:00–18:00 se bude konat panelová diskuze Umění a kultura ve škole: Úvahy o vzdělávacích oborech – Diskuze pedagogů, umělců a odborné veřejnosti o budoucnosti uměleckých oborů v perspektivě kurikula a rámcových vzdělávacích programů; dne 28. 5. se uskuteční panelová diskuze s názvem RVP ZUV a Pedagog: Hodnoty ve Výchově – Diskuze k celostátní konferenci tanečních oborů ŽUŠ Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění.

Na všechny akce se zájemci mohou přihlásit přes webové stránky ARTýdne: https://www.artyden.cz/, kde také najdou podrobnější informace.

Našimi partnery jsou letos: Národní pedagogický institut České republiky, Uměním – Platforma pro kreativní učení, Free Cinema a My Street Films.

Záštitu nad projektem poskytlo Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – děkujeme.

Těšíme se na všechny, kteří žijí uměním!

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/

Letošní 9. ročník ARTýdne bude jiný

Amatérské divadlo

16.06.2021

Zemřela Karla Dörrová

Po krátké nemoci dne 13. června 2021 zemřela čestná členka Volného sdružení východočeských divadelníků Karla Dörrová. Metodička amatérského divadla v okresním osvětovém domě v Náchodě, v Krajském kulturním středisku v Hradci Králové a také v Impulsu Hradec Králové. Pracovala v poradních sborech, od dvaceti pěti let v porotách, byla posluchačkou několik tříd lidové konzervatoře, později sama na KKS nějaký čas tyto třídy i organizovala.

15.06.2021

Divadlo jako touha. První digitální výstava SOA v Praze

Archiváři ze Státního okresního archivu Beroun pro vás připravili digitální prezentaci na téma Divadlo jako touha. Divadelní ochotníci na Berounsku. Někdejší divadelní ochotníci mají v berounském regionu velmi starobylou tradici (od 1812). Výstava prezentuje průřez jejich činností od počátků až do současnosti. Zájemci mohou shlédnout často unikátní divadelní “cedule” (plakáty), fotografie i různé další dobové dokumenty.

14.06.2021

Celostátní přehlídka Dětská scéna 2021 a předávání Ceny MK v oboru dětských uměleckých aktivit

Ve dnech 11. – 13. června 2021 proběhla ve Svitavách Dětská scéna – 49. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a 49. ročník celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů. V rámci přehlídky byla předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit – za dětské umělecké aktivity. Za celoživotní přínos v oboru dětského divadla, přednesu a dramatické výchovy ji získala Mgr. Irena Konývková.