13.01.2022 09:28

Loutkářská konzervatoř 2022

Loutkářská konzervatoř aneb Od špalku k marionetě

Moto

Loutkové divadlo je specifickým fenoménem české národní kultury. Specifikem českého loutkového divadla vždycky byly a dodnes zůstávají: silné divadelně sdělné téma, přitažlivé výtvarné zpracování, loutkářská dovednost, týmová spolupráce a v neposlední řadě i humor.

Zaměření loutkářské konzervatoře

Čtvrtý cyklus „Loutkářské konzervatoře“ je určen všem, kteří jsou okouzleni loutkovým divadlem. Nezáleží přitom, zda nějakou loutkářskou zkušenost mají, nebo ne. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. Budeme se zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. Součástí vzdělávání bude i nezbytné poznávání divadelní teorie, loutkářské tradice a její historie, ale také sledování současné tvorby českých i zahraničních loutkářů a zajímavé práce amatérských souborů.

Cyklus je vhodný pro aktivní herce, režiséry nebo vedoucí loutkářských amatérských souborů a další zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol či pracovníků volného času dětí a mládeže.

Rozsah loutkářské konzervatoře

První ročník čtvrtého cyklu “Loutkářské konzervatoře” se uskuteční v osmi víkendových setkáních (od pátečního podvečera do nedělního poledne) od března 2022 do listopadu 2022 a v jednom šestidenním soustředění v rámci Loutkářské Chrudimi 2022.

Náplň loutkářské konzervatoře

Jednotlivá setkání budou naplněna především praktickou tvorbou zaměřenou na rozvoj dovedností spojených s technologií loutky a s realizací divadelní inscenace a budou doplněna teoretickými přednáškami z následujících oblastí: loutkářské historie, dramaturgie, režie, scénografie, pohybu a hudby; dále návštěvami vybraných divadelních festivalů a představení (nebo sledováním jejich videozáznamů);setkáváním s tvůrci a praktickými tvůrčími aktivitami samotných účastníků pod vedením lektorů.

V průběhu prvního roku studenti nahlédnou do historie českého loutkářství. Navštíví významné loutkářské instituce české profesionální i amatérské scény.

V první polovině roku se seznámí s různými druhy loutek používaných v Čechách i ve světě, s jejich technologiemi a užitím. Naučí se vytvořit návrh pro výrobu loutky, podle kterého každý student vyrobí vlastní originální dřevěnou marionetu.

Velký časový úsek bude věnován řezbě, během níž se studenti naučí pracovat s dláty a pečovat o ně (broušení). Na workshopu v rámci Loutkářské Chrudimi dojde ke kompletaci, povrchové úpravě, zavěšení a oživení, marionet, které budou prezentovány na společné výstavě.

V druhé polovině roku budeme společně hledat vazby mezi vytvořenými marionetami. Budeme hledat dramatický tvar, příběh, jehož výstupem bude krátké loutkové představení.

Lektoři loutkářské konzervatoře

Kmenovým lektorem tohoto ročníku bude Vladimír Sosna, který 23 let pracoval v loutkovém Divadle Alfa jako kulisák, loutkoherec a posledních deset let jako řezbář. Kurzy se zaměřením na technologii loutky vede od roku 2007. V současné době se věnuje i dalším způsobům oživení dřeva.

Tohoto lektora doplní další významní tvůrci profesionálního, nezávislého i amatérského loutkového divadla.

Termíny setkání a zaměření jednotlivých setkání

26. – 27. 3. místo: dílna Smědčice
obsah: návštěva Muzea Loutek v Plzni, Divadla Alfa, Divadla V Boudě.
Sběr inspirace. Základy pro vytvoření návrhu loutky.

23. – 24. 4. místo: Smědčice
obsah: základy řezby a technologie

28. – 29. 5. místo: Smědčice
obsah: základy řezby a technologie, tvar

11. – 12. 6. místo: Smědčice
obsah: řezba marionety – tvar, detail

30. 6. – 6. 7. místo: Loutkářská Chrudim
obsah: kompletace, povrchová úprava, zavěšení na vahadlo – výstava

24. – 25. 9. místo: Smědčice
obsah: hledání dramatického tvaru, sestavení příběhu, práce na textu

22. – 23. 10. místo: Smědčice
obsah: práce na tvorbě scénografie, rekvizit

5. – 6. 11. místo: Praha
obsah: zkoušení představení a návštěva divadelních představení

19. – 20. 11. místo: Chrudim
obsah: zkoušení představení a návštěva Divadla Drak, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

Cena loutkářské konzervatoře

Kurzovné: 4.000 Kč (+ 1600 Kč za LCH)

Cena obsahuje: nájem prostorů pro konání konzervatoře, materiál a lektorné za osm víkendových lekcí

Seminární poplatek na Loutkářskou Chrudim ve výši 1600 Kč se bude hradit v rámci přihlášek na Loutkářskou Chrudim.
V ceně není započítána doprava, strava a ubytování frekventantů (ubytování je možné ve vlastním spacáku ve Smědčicích za 200 Kč/osoba/noc nebo zajištění penzionu).

Přihlášky

Přihlášku posílejte na e-mail drtinam@gmail.com. Stačí poslat adresu a kontakt, případně soubor, ve kterém pracujete.
Zájemci se mohou hlásit do 10. února 2022

Přihláška do konzervatoře je zde >>>

Michal Drtina
+420 606644294, drtinam@gmail.com

Převzato z: https://www.nipos.cz/loutkarska-konzervator-2022-prihlaska/