25.01.2008 00:00

Management i pro amatérské divadlo

Studenti divadelního manažerství na JAMU připravují seminář na téma organizování v amatérských divadlech, který se má uskutečnit v Hodoníně v rámci festivalu amatérských divadel.

"Podle našich průzkumů jde o první vzdělávací akci na toto téma pro danou cílovou skupinu," říkají studenti: "doufáme také, že se nám podaří upoutat zájem o studium divadelního manažerství na JAMU, vždyť mnoho z nás sem přišlo ze studentského souboru."

Seminář s podtitulem "Divadlu s láskou. Management" pořádá nezisková organizace Spolek Kultura & Management ve spolupráci s Domem kultury Hodonín a Klubem přátel umění ČR.

Datum konání: 8. března 2008

Místo konání: Dům kultury Hodonín, Horní Valy

Doba trvání: 9–15 hodin

Účastnický poplatek: 180 Kč (+ 55 Kč oběd), v ceně CD s prezentacemi, tištěné materiály a občerstvení

Pořadatelé: Spolek Kultura & Management, o. s.; DK Hodonín, příspěvková organizace; KPUČR, o. s.

Odborná garance: Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie DIFA JAMU

Seminář je věnován manažerským problémům: jak propagovat divadlo, jak sehnat peníze a prostředky, a co všechno je potřeba, aby se pořadatelé nedostali do potíží s úřady; co se musí zařídit, oběhat a vyjednat.

Jako lektoři jsou přizváni ke spoluúčasti zkušení praktikové s pedagogickou zkušeností (JAMU). Záštitou kvality je odborná garance doc. Mgr. Jana Kolegara, vedoucího Ateliéru div. manažerství na JAMU.

Uzávěrka přihlášek do 15. února.

Informace: Martin Maryška, m.maryska@gmail.com, 607 864 191.

Více (vč. přihlášky): http://www.dkhodonin.eu/seminar.html  

http://www.kultura-management.cz 

Zdroj: m.maryska@gmail.com

Autor článku: Informace z divadel