18.11.2005 00:00

Manifestace za 1% pro kulturu

Manifestace a průvod Iniciativy pro kulturu
ve spolupráci
s Radou uměleckých obcí
a dalšími profesními sdruženími
v oblasti umění a kultury

1% pro kulturu

Přijďte podpořit návrh Iniciativy pro kulturu na systémové řešení financování umění v celé ČR.

Ve středu 23. listopadu 2005 ve 13 hodin na Malostranském náměstí před budovou HAMU.

Shromáždění projde Sněmovní ulicí kolem budovy Parlamentu k Senátu na Valdštejnské náměstí.

Akce probíhá v době projednávání státního rozpočtu 2006.

Vladimír Procházka, pověřený předseda Iniciativy pro kulturu
/Sdružení právnických osob všech uměleckých oborů, založené v r.2005 s cílem napomáhat konstruktivně řešit narůstající problémy oboru/.

Šimon Pellar, předseda Rady uměleckých obcí
/Rada uměleckých obcí (RUO) byla založena v roce 1992 jako dobrovolné sdružení profesních uměleckých organizací (právnických osob) a působila jako poradní orgán ministra kultury. Jejími členy jsou Obec spisovatelů, Obec překladatelů, Obec architektů, Svaz autorů a interpretů (SAI), Asociace hudebních umělců a vědců, Sdružení rozhlasových tvůrců, Unie výtvarných umělců ČR, Syndikát výtvarných umělců, Herecká asociace, Český filmový a televizní svaz (FITES) a Asociace fotografů. RUO spolupracuje s ITI a Iniciativou pro kulturu. RUO je zakládajícím členem Evropské rady umělců/European Council of Artists (ECA)/.

Táňa Fischerová, prezidentka Rady ITI/UNESCO
/ITI sdružuje klíčové organizace v oblasti divadla. Radu ITI tvoří: Asociace profesionálních divadel, Taneční sdružení, Jednota hudebního divadla, Herecká asociace, Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK), Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT), Teatrologická společnost, České středisko FIRT - Mezinárodní federace divadelních vědců, České středisko UNIMA (Mezinárodní Unie loutkářů), České středisko ASSITEJ (Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), České středisko SIBMAS (Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Divadelní fakulta AMU Praha, Janáčkova akademie múzických umění Brno a od roku 2004 také zástupci nezávislých/.

Ilja Šmíd, předseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů a pěveckých sborů
/Sdružuje 17 profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, včetně České filharmonie, Státní filharmonie Brno, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Pražského filharmonického sboru ad., z nichž 4 jsou obecně prospěšné společnosti, 1 veřejnoprávní instituce a 12 příspěvkových organizací, je členem Unie zaměstnavatelských svazů a ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel se podílí na činnosti mezinárodních zaměstnavatelských organizací v divadelním a hudebním oboru/.

Yvona Kreuzmannová, předsedkyně Volného sdružení NNO v kultuře a umění
/Sdružuje pouze nevládní neziskové organizace, tj. občanská sdružení, o.p.s., nadační fondy apod. působící v ČR, je zástupcem NNO v Tripartitě přizvaným Unií zaměstnavatelských svazů, vedení působí i mezinárodně v ITI/UNESCO a v IETM - Informal European Theatre Meeting/.

Vlasta Čiháková-Noshiro, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
/Profesní sdružení fyzických osob s cca 180 členy, reprezentující ČR v AICA - Mezinárodní asociaci výtvarných kritiků/.

Kontaktní osoba: Blanka Borůvková
koordinátorka Iniciativy pro kulturu, tel.: 602 414 420

Zdroj: Marta Smolíková, ProCulture

Autor článku: redakce