08.10.2004 00:00

Markéta Dvořáková a Ivo Medek „MrTVÁ?“ – operní halucinace v 38 scénách

Libreto podle stejnojmenné divadelní hry Arnošta Dvořáka upravili Marta Ljubková, Markéta Dvořáková (nar. 1977) a Ivo Medek. Po premiéře, která se uskuteční v Praze (17. 10. 2004) ve Stavovském divadle v rámci projektu „Bušení na železnou oponu“, bude představení reprízováno v Olomouci, Brně, Opavě a Ostravě.

Režie a design: Rocc Rappl
Video: Tomáš Hrůza

Osoby a obsazení:
Muž - Petr Matuszek (baryton, Praha)
Přítel – Tomáš Krejčí (baryton, Brno)
Žena – Markéta Dvořáková (alt, Praha)

Hraje:
Dan Dlouhý (Dama Dama) – bicí nástroje a
Ensemble Marijan (Petra Klementová – flétna, Markéta Dvořáková – klávesy, Jan Kavan – violoncello, Ivo Medek – elektronika, bicí, ukulele)

Diriguje Gabriela Tardonová

Premiéra 17. 10. 2004 v 19:00 ve Stavovském divadle v Praze v rámci projektu „Bušení na železnou oponu“.

Další představení:
19. 10. 2004 v 19:00 v Olomouci (Umělecké centrum Univerzity Palackého - Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc)
21. 10. 2004 v 19:00 v Brně (Bezbariérové divadlo Barka, Svatopluka Čecha 45, Brno, Královo pole)
2. 11. 2004 v 19:00 v Opavě (Loutkové divadlo, Husova ulice)
9. 11. 2004 v 19:00 v Ostravě (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40)


Markéta Dvořáková (1977 v Opavě) V roce 2003 absolvovala na JAMU v Brně, kde v současné době pokračuje v doktorském studijním programu se zaměřením na multimediální tvorbu. Během posledního desetiletí získala pětkrát významná ocenění v celostátní soutěži Generace, v roce 2002 byla nominována na cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku za Žirafí operu a o rok později obdržela cenu Nadace Leoše Janáčka a cenu ministryně školství. Absolvovala řadu mezinárodních kurzů pod vedením renomovaných lektorů (V. Globokar, O. Balakauskas, Ch. Wolf, A. Lucier, Y. Bosseur,...) Její skladby zazněly na festivalech Forfest v Kroměříži, Janáčkův máj v Ostravě, Expozice nové hudby v Brně, VN:M festivalu v rakouském Grazu, na festivalu soudobé české hudby v Los Angeles, mezinárodním festivalu Gegenwelten v Heidelbergu, v rámci série Kraakgeluiden v Amsterdamu a řadě dalších pódiích u nás i v zahraničí. Interpretace jejích děl se ujaly přední soubory a sólisté (SF Brno, JFO, flétnistka Carine Lévine, dirigent Zsolt Nagy a další). Jako composer in residence působila ve Werkstatt Graz. Markéta Dvořáková je členkou souboru Ensemble Marijan, který se specializuje na improvizovanou hudbu a multimediální projekty, a spoluzakladatelkou skladatelských sdružení HUDBABY a Multi-Art.


Doc. Ing. Ivo Medek., Ph.D.
hudební skladatel a pedagog teorie kompozice a skladby na HF JAMU
od 2002 děkan Hudební fakulty JAMU

  • autor více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb, řada z nich byly provedena na významných pódiích v Evropě i Americe, několik ocenění a cen z mezinárodních soutěží
  • v posledním desetiletí vyvíjí vlastní kompoziční metodu založenou na výstavbě a organizaci nezávislých hudebních procesů
  • přednášková činnost na mezinárodních konferencích (Mannheim, Darmstadt, univerzity v Německu, Holandsku, Rakousku, Portugalsku, USA, aj.), desítky textů v odborném i denním tisku
  • 1985 spoluzakladatel souboru Ars Inkognito, jednoho z prvních českých souborů pro soudobou hudbu
  • od 90. let speciální zájem o rozsáhlé multimediální projekty
  • řada funkcí (člen presidia České hudební rady, předseda skladatelské komise a člen správní rady NČHF, spolukonzul Sdružení Q Brno aj.)
  • organizátor pravidelné mezinárodní konference Musica Nova
  • spoluzakladatel a člen vedení Mezinárodních kompozičních a perkusionistických kurzů Percussion Workshop Trstěnice
  • člen redakční rady časopisu pro soudobou hudbu His Voice

ZDROJ: Bulletin ProCulture

( 04.10. 2004)

Autor článku: bulletin ProCulture