22.10.2003 00:00

Mediální laboratoř při holandském Media Art Institute přijímá projekty do rezidenčního programu

V holandském Montevideu při Media Art Institute vznikla v minulém roce tzv. "mediální laboratoř", která umožňuje holandským i zahraničním umělcům pracovat na svých projektech, a to především v oblastech:
- dělení médií
- rozhlasová práce
- práce s prostorem.

Do 1. listopadu 2003 jsou přijímány projekty do rezidenčního programu, který vznikl v rámci tohoto programu. Jednotlivé projekty budou posuzovány především z pohledu umělecké koncepce, schopnosti kooperace s dalšími subjekty a inovativnosti. Přednost mají projekty, které používají otevřené zdroje, projekty, u nichž se dá předpokládat, že výsledek či poznatky bude možno dále využívat, a projekty, které mají interdisciplinární charakter. Umělci budou spolupracovat s holandskými univerzitami a akademiemi. Udělení rezidence zahrnuje zajištění technických požadavků vč. asistence, finanční prostředky na práci a ubytování. Výsledky projektu budou prezentovány prostřednictvím výstav, diskusí, seminářů, publikací a workshopů.

Informace: Netherlands Media Art Institute, Montevideo/Time Based Arts, Keizersgracht 264, 1016 EV Amsterdam, Holandsko, tel.: +31 20 6237101, fax: +31 20 6244423, gaby@montevideo.nl

Autor článku: redakce