09.05.2013 14:07

Medzinárodná vedecká konferencia Vzdelávanie divadlom

V dňoch 21. – 22. mája 2013 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Vzdelávanie divadlom.
Podujatie predstavuje finálny výstup riešenia výskumného projektu, ktorý sa realizuje pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. Program podujatia je rozdelený do štyroch tematických blokov, v ktorých budú účastníci konferencie prezentovať celkové výsledky výskumu v oblasti inovácie foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby a tvorby pedagogicko-didaktických materiálov a pomôcok v rámci vzdelávania divadlom, divadelnej tvorby i vyučovania o divadle na vysokých školách všetkých typov. Príspevky, ktoré na konferencii odznejú, budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku.

Deň pred konferenciou (20. mája 2013 o 17.00 hod.) sa uskutoční slávnostné otvorenie výstavy fotografií Łukasza Wojciechowského s názvom Svetlo, ktoré znamená svet. Výstava prezentuje súbor fotografií z inscenácie František Švantner: Nevesta hôľ (Divadlo Pôtoň, Bátovce, réžia: Iveta Ditte Jurčová) z jej hosťovania v Nitre v rámci projektu Vzdelávanie divadlom v roku 2011, za ktorý bolo autorovi udelené prestížne ocenenie Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2012. Ocenenie pravidelne vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave. Výstava sa uskutoční v Galérii Mlyny Nitra (Art & Wifi zone, 1. poschodie) a potrvá do 2. júna 2013.

Dátum:
Utorok 21. 5. 2013 od 8.30 hod.
Streda 22. 5. 2013 od 9.00 hod.

Miesto: Študentský domov UKF Nitra, Ul. B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra

O projekte viac na: www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk

Autor článku: Mgr. Peter Zlatoš, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia Vzdelávanie divadlom