27.01.2010 00:00

Město Plzeň vypisuje grant na realizaci multižánrového festivalu Na ulici

Město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje grant na podporu realizace letního kulturního festivalu Na Ulici. Grant je zaměřen na podporu uspořádání a realizace letního kulturního festivalu, který bude  přispívat k obohacení  kulturního života města Plzně v období červenec - srpen. Podpora prostřednictvím grantu města Plzně je určena na konání vícedenního festivalu, který bude produkován jako mezidruhový a multižánrový a zároveň bude realizován přímo na veřejných prostranstvích středu města a v ostatních místech, která jsou vyhledávána občany a jsou atraktivní i z hlediska cestovního ruchu.

Uzávěrka pro podání žádostí je 31. ledna 2010.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje GRANT NA  PODPORU  REALIZACE LETNÍHO KULTURNÍHO FESTIVALU „NA ULICI“

Grant je zaměřen na podporu  uspořádání a realizace letního kulturního festivalu, který bude  přispívat k obohacení  kulturního života města Plzně v období červenec - srpen.  Podpora prostřednictvím grantu města Plzně je určena na konání vícedenního festivalu, který bude produkován jako mezidruhový a multižánrový a zároveň bude realizován přímo na veřejných prostranstvích středu města a v ostatních místech, která jsou vyhledávána občany a jsou atraktivní i z hlediska cestovního ruchu.

Podrobnosti k podmínkám a formálním náležitostem přihlášky najdete zde.

Zdroj: www.proculture.cz

Autor článku: bulletin ProCulture