22.10.2021 09:05

Městské divadlo Brno uvede černou komedii Hrabal a muž u okna

Černá komedie o jednom z nejvýznamnějších českých literátů 20. století

„Na Kladně jsem hákoval čtyři roky na Poldině huti, Poldinka a Lao-c’ a Vladimír, to byla tenkrát ta moje pravá univerzita. Protože kdo chce žít ve střední Evropě, nesmí vystřízlivět,“ praví Bohumil Hrabal v eseji Proč píšu?. Středoevropská grotesknost, ve které má tragické vždy příchuť komického a sebevážnější úmysl se dokáže zvrátit ve svůj pravý opak, se prosazuje i ve hře Bernharda Setzweina Hrabal a muž u okna, nově připravované premiéře Městského divadla Brno. Tato poetická tragikomedie je totiž svéráznou poctou jak Hrabalovi, tak středoevropské mentalitě.

Vždycky jsem si říkal
Bohuši
piš tak, ať sekretářkám v nakladatelství
úděsem padají tvé manuskripty z rukou
ať tiskaři u sazečky
propuknou v pláč
a pánové kritici
v novinových redakcích
myslí na jediné
Kde nalézt provaz a kde nejbližší strom

Německý spisovatel, esejista a v posledním dvacetiletí i plodný dramatik Bernhard Setzwein žije od roku 1990 v bavorském Waldmünchenu, v těsné blízkosti českých hranic. Do jeho tvorby tak stále intenzivněji proniká nejen tematika česká, ale i obecně středoevropská, jak ji vyjádřil už názvem své sbírky „hraničních“ esejů Přísaha na vlajku země nikoho (2001). Setzwein má mimochodem několikerou vazbu k Brnu – zde vyšel v roce 2007 český překlad jeho románu Zelená panna, zde se účastnil roku 2013 Měsíce autorského čtení, zde v roce 2018 na rezidenčním pobytu pracoval na své próze Kniha, kterou nikdo nechce číst. Jeho nejdůraznějším příspěvkem k české tematice (kromě nedávného románu Český samuraj) je však právě hrabalovská hra, uvedená ve světové premiéře roku 2015 Městským divadlem v Řezně.

Mohlo by se říct Havel
Kundera
Vaculík
jedno kdo
taky žádní svatoušci
ale jedno je jisté:
Nejnebezpečnější ze všech
je tenhle Hrabal

Protagonistou hry ovšem navzdory názvu není Hrabal, ale onen „muž u okna“, důchodce jménem Dudek. Setzwein zde vychází z paradoxní, leč věcné úvahy – kdo může vědět ve středoevropské totalitě nejvíce o zakázaném spisovateli? No přece jeho fízl!

Dudek ovšem povýší fízlování na pravé umění – nejenže svá hrabalovská hlášení sepisuje na „atomové šrajbmašině Perkeo“, na které píše své texty i samotný Hrabal, ale navíc v důslednosti svého fízlování nepřestane ani po listopadovém převratu, ani po zániku „firmy“, která jej fízlováním pověřila, ba dokonce ani po Hrabalově smrti… Za tuto obskurní věrnost svému údělu je pak odměněn – a to ničím menším než groteskně snovým setkáním s Hrabalem samotným.

Režisér inscenace Stanislav Moša hru uvede v překladu Zuzany Čtveráčkové, která ji pro naše divadlo objevila. Inscenační tým tvoří Jaroslav Milfajt (scéna), Andrea Kučerová (kostýmy) a Miroslav Ondra (dramaturgie). Scénickou hudbu k inscenaci složil Zdenek Merta. Trio postav ztvární Jan Mazák (Dudek), Radka Coufalová (Lenka) a Viktor Skála (Hrabal). Česká premiéra inscenace se odehraje 6. a 7. listopadu 2021 na Činoherní scéně.

www.mdb.cz

Autor článku: Kateřina Vižďová