20.05.2020 07:21

Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství – dotazník

V roce 2019 oslavilo Muzeum loutek v Plzni 10 let své existence, během které značnou část svých aktivit věnovalo muzejně-pedagogické činnosti.

Muzeum loutek v Plzni a Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi společně realizovaly mnoho typů edukačních programů jak pro školy, tak pro rodiny s dětmi, handicapované nebo seniory.

Nyní jsme se rozhodli naše zkušenosti využít, zasadit je do obecného rámce a sdílet s dalšími muzei. Jsme si vědomi, že loutky jsou součástí mnoha regionálních sbírek a expozic, jsou divácky atraktivním fenoménem a poskytují mnoho možností pro doprovodné programy.

Cílem projektu Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství je vytvoření obecné metodiky pro edukaci zaměřenou na expozice loutkářství, včetně vývoje sady permanentních vzdělávacích programů v širším vzdělávacím kontextu pro celou řadu cílových skupin. Výstupem projektu bude příručka obecné metodiky pro muzejně-pedagogickou činnost v expozicích loutkářství nebo v expozicích obsahujících i téma loutkářství.

Na projektu spolupracuje Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně.

V první fázi projektu bychom ocenili Vaši pomoc formou vyplnění krátkého dotazníku – https://forms.gle/Ch2qTQHSV3p5468JA​​

Velice Vám děkujeme a doufáme, že metodika, na které pracujeme, bude v budoucnu užitečná i pro Vaše muzeum.

Děkujeme Vám za spolupráci. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt:
Markéta Formanová a Jana Košová, Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum loutek v Plzni, mformanova@zcm.cz a jkosova@zcm.cz, 733 133 045 a 778 486 644

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz