25.04.2017 12:17

Mexická umělkyně Cristina Maldonado nabízí v inscenaci Stereopresence výpravu do paralelního vědomí

S novým projektem se dnes v divadle Alfred ve dvoře představí mexická choreografka a performerka Cristina Maldonadová. Jmenuje se Stereopresence a v Praze žijící umělkyně v něm zkoumá, v kolika realitách je možné existovat zároveň. S dramaturgyní Sodjou Zupanc Lotkerovou se inspirovaly raným videoartem a slibují výpravu do paralelních světů a mnohovrstevnatosti lidského vědomí. Samy v inscenaci také účinkují.

Představení předcházel umělecký výzkum degenerativních poruch paměti provázejících demenci a senilitu. Ztráta krátkodobé paměti a postupné přerušení spojení s aktuálním světem způsobené demencí se ve společnosti běžně považuje za nemoc. Demenci nelze vyléčit tradičními lékařskými postupy. „Odborníci tvrdí, že mimo náš skutečný svět nic dalšího neexistuje. Představme si ovšem demenci jako krajně podivuhodný způsob existence - jako přirozenou strategii, která nám umožňuje současně pobývat ve více světech," uvádějí autorky.

Za pomoci jednoduchých projekčních pláten, videokamer a datových projektorů zkoumají autorky jednotlivé vrstvy možných světů: nejednoznačné hranice mezi fyzickým a nemateriálním, skutečným a imaginárním. Snaží se tak zachytit přítomnost, ve které se prolíná reálný svět s virtuálním.

„Jednou v noci mě babička vzbudila tím, jak přecházela po předsíni a něco si povídala. Ukazovala na zeď a popisovala zavěšené nádobí. Žádné tam ovšem nebylo. Rozhodla jsem se nevtahovat ji do svého, skutečného světa, ale zůstat v tom jejím, který vytahovala ze své minulosti. Jako bych se přiblížila tomu, kým kdysi byla," popsala Maldonadová svou motivaci k přípravě projektu. „Stereopresence je o pobývání mezi světy: zde, v této skutečnosti a souběžně v jiné, soukromé realitě. Je to život na průsečíku těchto skutečností," doplnila.

Maldonadová pochází z Mexika. Je režisérkou, herečkou a multimediální umělkyní, ve své práci používá alternativní divadlo a tanec, živé vstupy do filmů a videí, performance, audiovizuální instalace a tradiční i nová média. Od roku 2000 tvoří vlastní inscenace nebo spolupracuje s umělci z různých disciplín. Lotkerová působí jako dramaturgyně nezávislých divadelních nebo tanečních projektů. Vede zahraniční divadelní kurzy na DAMU. V letech 2008 až 2015 působila jako umělecká ředitelka Pražského Quadriennale, od roku 1999 pracuje také jako kurátorka.

http://www.alfredvedvore.cz/

Autor článku: ČTK: hrm, dvd