24.04.2014 12:55

Mezinárodní den tance 2014

V České republice, stejně jako v mnoha zemích po celém světě, se bude 29. dubna slavit Mezinárodní den tance. Ve více než deseti českých a moravských městech se připravuje speciální program pro veřejnost. Tančit se bude na veřejných prostranstvích, v sálech, klubech a divadlech. V Praze se chystá mimo jiné zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Pod vedením členů Baletu Národního divadla a Laterny magiky proběhne na piazzetě Národního divadla baletní hodina, které se zúčastní stovky tanečníků. Další program bude zahrnovat například vystoupení profesionálních souborů současného tance 420PEOPLE a ME-SA, performery nového cirkusu z produkce Cirkusu Mlejn nebo street dance flashmob. Roztančit veřejná prostranství jako jsou náměstí, nádraží a přitáhnout diváky na taneční představení do divadel a kulturních center se v den oslav chystají také v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Plzni a dalších městech. 
 

Den tance v ČR
„Mezinárodní den tance jsme v České republice začali zastřešovat v roce 2010. Jsme v kontaktu se školami, divadly, tanečními soubory i studii, která se snažíme inspirovat k organizaci vlastního programu pro veřejnost. V Praze připravujeme aktivity ve spolupráci se studenty tance a profesionálními soubory,“ říká Nataša Novotná, předsedkyně iniciativy Vize tance. 

Hlavní část letošního programu v hlavním městě proběhne díky partnerství s Národním divadlem a Laternou magikou na piazzetě Národního divadla. Několik set tanečníků se zde sejde na hodinu baletu a dojde k pokusu o zápis nejpočetnější baletní lekce do Guinnessovy knihy rekordů.  Návštěvníci se dále mohou těšit například na představení Golden Crock z repertoáru profesionálního souboru současného tance 420PEOPLE a na choreografii Much More Than Nothing z dílny ME-SA/ALT@RT. Již tradičně piazzeta ožije společnou choreografií pro všechny taneční nadšence, tzv. flashmobem, který bude pod taktovkou BDS Academy ve znamení street dance. Jednoduchá variace, kterou se může kdokoliv naučit a přijít si spolu s ostatními v den oslav zatančit, je uveřejněna na www.vizetance.cz i na profilu Mezinárodního dne tance na Facebooku. Pro dětské návštěvníky se chystá taneční dílna. Závěr dění na piazzetě bude patřit novému cirkusu v produkci Cirkusu Mlejn.

Po té se oslavy za asistence performerů poslední show přesunou na vltavskou náplavku u Rašínova nábřeží, kterou tancem „zaplaví“ studenti pražských tanečních škol se svými performancemi a začnou tančírny pro veřejnost. „Zazní melodie a rytmy tradičního swingu i electro swingu od rezidentů tančírny Electro Swing River, tanga ve spolupráci s Art 4 people, bretonských a bal folkových tanců pod taktovkou Rondu a další. Kdokoliv si může přijít zatančit, přítomní profesionální tanečníci pomohou naučit se kroky a rozproudit dění. Jedna z tančíren se bude odehrávat v režii divadla Ponec, takže se můžeme těšit na parádní taneční párty,“ říká Nataša Novotná. Tančit se bude u A(VOID) Café, A(VOID) Floating Gallery a Bajkazylu. 

Oslavy Dne tance se v Praze propojí i s projektem Piána na ulici. U pián umístěných v centru a blízkém okolí se budou během dne odehrávat krátká taneční představení studentů HAMU. 
Změna programu je vyhrazena. Vstup na všechny akce je volný.
 

Program Dne tance v Praze:
Piazzeta Národního divadla
15.30 zápis do Guinnessovy knihy rekordů – baletní hodina
16.30 vystoupení dětského baletu, studentů tance z USA, dětská taneční dílna
17.00 420PEOPLE: Golden Crock, ME-SA/ALT@RT: Much More Than Nothing
18.00 street dance flashmob
18.30 tombola
18.40 Cirkus Mlejn
Náplavka u Rašínova nábřeží
19.00 studenti pražských tanečních konzervatoří a HAMU, tančírny pro veřejnost
 

„Oslavy Dne tance se chystají také v ostatních městech ČR. V Ostravě se například ve středu města odehraje několik site specific performancí, na jednom z náměstí proběhne taneční battle a na nádraží hodina baletu s klavírním doprovodem,“ dodává Nataša Novotná. „Většina měst, která slaví, organizují flashmob, místní taneční studia nabídnou otevřené lekce a divadla a kulturní centra budou lákat na taneční představení nebo tančírny.“

Informace o dění v rámci Dne tance v ČR jsou k dispozici na www.vizetance.cz a na www.facebook.com/dentance. Pro Prahu je připravena speciální taneční mapa se všemi subjekty, které se v Praze ke Dni tance hlásí, včetně informací o aktivitách, jež pro veřejnost chystají. Taneční mapa bude v příštích dnech dostupná jak on-line, tak v tištěné podobě v místech, která se k oslavám připojují.

O Mezinárodním dni tance
Mezinárodní den tance se slaví 29. dubna od roku 1982, kdy ho vyhlásila International Dance Committee of the International Theatre Institute, partnerská organizace UNESCO. Tento den je významný narozením velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (*1727), který byl svými  současníky nazýván Shakespearem tance. Cílem oslav je připomenout si univerzální povahu tance, který ve svých nesčetných variantách překonává etnické, kulturní, politické i náboženské bariéry mezi lidmi. Od poloviny minulého století vědci potvrzují léčivé účinky tance. Vzniká například taneční terapie, psychoteraputická metoda založená na využití tance a pohybu. V posledních dvaceti letech roste zájem veřejnosti o taneční techniky spontánního tance, jako je například Tanec 5 rytmů, které dokazují, že tančit může a umí každý.
Každý rok oslovuje International Dance Commitee of the International Theatre Institute některou z mezinárodně uznávaných tanečních osobností, aby k oslavám Dne tance napsala poselství, které se potom šíří po celém světě. Autorem toho letošního je Mourad Merzouki, francouzský choreograf a tanečník proslavený zejména propojováním současného tance s hip hopem.

 

POSELSTVÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI TANCE 29. dubna 2014   
Mourad MEZROUKI

Každý umělec je hrdý na své umění.

Každý umělec  hájí  umění,  jež ho při prvním setkání hluboce poznamenalo.  Přinášelo, co hledal  a ztratil  a  co by   vášnivě rád sdílel s ostatními.. . Je to odezva  hlasu,  nalezeného rukopisu,  interpretace  textu, předkládaného  lidstvu,  je to  hudba,  bez níž   nás vesmír nedokáže oslovit,  je to pohyb nabízející  půvab.    Pyšním se tancem  jako tanečník a choreograf.   Jsem tanci hluboce vděčný,  protože mi dal velkou šanci.  Jeho ušlechtilá disciplina  se stala mou etikou. Díky  tanci den co den objevuji  svět.

Tanec  je  důvěrně můj víc než cokoliv jiného, denně mne  povzbuzuje  jeho specifická energie  a   velkorysost.  Poetičnost tance mě  uklidňuje.

Mohu tvrdit,  že bez tance bych nebyl?  Bez  schopnosti  se vyjadřovat,  kterou mi tanec poskytl?  Bez  jistoty, dané mi tancem,  že dokážu překonat strach a vyhnout  se  slepým uličkám?

Díky tanci jsem  pochopil krásu  a složitost  světa,  stal jsem se občanem, zvláštním občanem,  který  při každém novém setkání  znovu objevuje  zákonitosti,  který  se nezpronevěřuje kultuře hip-hop,  jež  přetváří  negativní síly  na pozitivní.

Tanec  mě  denně naplňuje hrdostí.  Avšak zároveň s touto  hrdostí jsem hluboce  zneklidněn.   Část mládeže  z chudinských čtvrtí  ztratila orientaci, ztratila schopnost  v životě snít.   Ta mládež  vyrůstá   ve frustraci a v neustálém napětí.  Jsem jako ti mladí...  Všichni jsme jako oni.   Snad  víc než ostatní  bych si  přál  pomoci jim svým příkladem  k lepšímu životu.

Což bohatost  každého jednotlivce neobohacuje celou společnost?

Kultura  spojuje lidi víc  než veškerá slova.   Buďte odvážní, riskujte. Pak navzdory  překážkám a nenávisti,   jimž  budete nepochybně vystaveni, budete neustále vnímat krásu světa,  jako jsem  já vnímal tanec.  Díky  své zcela  mimořádné síle,  odstraňující společenské rozdíly i rozdíly dané  naším původem, zachovává tanec pouze pohyb  těl  v jejich  prosté lidskosti lidských bytostí,  které se  vracejí  ke svému prostému a zároveň jedinečnému  i společnému  výrazu.

Dovolte,  abych  zakončil slovy  René  Chara, která mi každodenně připomínají,  že nesmíme nikomu dovolit, aby nás uvěznil   v předepsaných rolích: „Vynuť si svou šanci, uchop   své štěstí  a  jdi za  svým rizikem.   Když  tě lidé budou vídat,  zvyknou si.“

Tak to zkuste,  chybujte a začněte vždy znovu, ale především-   tančete, nikdy  nepřestaňte tančit!

Mourad  Merzouki
překlad Dagmar Steinová

Autor článku: Klára Kadlecová

Mezinárodní den tance 2014