19.04.2022 13:54

Mezinárodní divadelní konference JAMU 2022 – výzva

Letošní ročník konference se uskuteční 10.–12. listopadu 2022 a tématem je Touching Limits / Crossing Borders of Theatre. Navazujeme na loňský ročník s ambicí jej dále rozvíjet. V roce 2021 jsme věnovali pozornost novým obzorům, ke kterým se divadlo v teorii i praxi rozšiřuje. V roce 2022 cítíme potřebu zaměřit se na turbulentní přechodové zóny v oblasti scénického umění a na jeho okrajích. Jak takové zóny vnímáme – jsou to hranice, kterých musíme dosáhnout a kterých se dotknout, nebo hranice, které chceme překročit?

Uzávěrka přihlášek je 5. června 2022.

Více informací

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/