03.05.2023 15:16

Mezinárodní festival Mladi Levi 2023 v Lublani (Slovinsko) – výzva pro divadelní profesionály

PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých profesionálů z oblasti scénických umění na mezinárodním festivalu Mladi Levi 2023 v Lublani (Slovinsko).

Mezinárodní festival Mladi Levi je jedním z nejvýznamnějších každoročních akcí scénického umění ve Slovinsku, který od roku 1998 přiváží do Lublaně progresivní umělce z celého světa. Festival založený neziskovou organizací BUNKER se zabývá uměleckými projekty, které reflektují sociální, ekologické, politické a kulturní otázky. Festival je tak známý i pro svoji sociální a politickou angažovanost. Od roku 2004 Bunker spravuje objekt Stara mestna elektrarna, elektrárnu přestavěnou na centrum performing arts, které poskytuje zázemí mnoha nezávislým společnostem, festivalům, platformám pro výzkum a diskuse a je nedílnou součástí slovinské umělecké komunity.

Termín a místo: 18. – 26. 8. 2023 / Lublaň (Slovinsko)
Minimální doba pobytu: 4 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování a vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, divadelní
kritičky a kritici apod.)
Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 24. 5. 2023
Web akce

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E veronika.nadenickova@idu.cz

Autor článku: IDU