17.04.2003 00:00

Mezinárodní fond na podporu kultury UNESCO

Mezinárodní fond na podporu kultury UNESCO byl sice založen již v roce 1974, ale až nyní, poté co se podařilo shromáždit kapitál, otevírá pro podporu projektů. Hlavním cílem fondu je pomáhat tvůrcům a podnikatelům v oblasti kultury najít doplňující financování pro jejich projekty tak, aby kulturní rozmanitost mohla ke svému lepšímu prosazení využít globalizace místo toho, aby byla její obětí. Financovány jsou projekty, které se shodují s obecným cílem: rozvoj prostřednictvím kulturního působení. Zdroje fondu jsou využívány jak na financování malých projektů, tak na podporu větších projektů, které jsou financovány ve spolupráci s dalšími organizacemi, jež sledují stejné cíle shodné s ideály UNESCO. Tak jako v minulosti je možné přistoupit k dohodám o partnerství na základě konkrétních dobře definovaných projektů a využít tak odbornosti sekretariátu UNESCO v oblasti kulturního rozvoje.

Projekty, které budou předloženy, musí spadat do následujících kategorií:
1) podpora rozmanitosti všech forem současné kulturní exprese prostřednictvím podpory různých kultur při respektování autonomie a svobodného výrazu umělců;
2) zlepšení účinnosti a správného řízení národních a regionálních uměleckých a kulturních institucí a dalších struktur a zařízení s kulturním posláním mimo jiné prostřednictvím vzdělávání specialistů na rozvoj a činnost v oblasti kultury;
3) výzkum v oblasti současné praxe v kultuře;
4) podpora kultury u nového publika, zvláště prostřednictvím organizování výměn a rozvoje sítí.

Ze zdrojů Fondu nelze hradit řešení rozpočtového deficitu, tvorbu provozního kapitálu, poskytovat záruky, hradit administrativní náklady, nakupovat pozemky, budovy, vozy nebo stavby. Fond neposkytuje příspěvky na následující typy projektů:
- zveřejnění slovníků atlasů nebo encyklopedií nebo řádný provoz časopisů nebo jiných periodik;
- realizace celovečerních hraných filmů;
- jiných zasedání, než jsou ta, která pořádá samotný Fond;
- stipendia (kromě stipendií pro umělce v rámci programu UNESCO - Aschberg) nebo studijních cest;
- projekty, které jsou navrženy v jiné zemi, než je ta, kde budou realizovány, bez svolení příslušných národních úřadů.

Žádosti o finanční podporu z Fondu musí být předloženy v angličtině nebo ve francouzštině přímo Sekretariátu Fondu a Adresovány řediteli MFPK, a to každoročně v termínu do 31. ledna. Neúplné žádosti budou zaregistrovány teprve po jejich doplnění, ne však po tomto termínu.

Informace: UNESCO, Fonds international pour la promotion de la culture, 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Francie, fax: +33 1 45685595, e-mail: dir.ifpe@unesco.org, http://www.unesco.org/culture/ifpc

Autor článku: redakce