17.01.2008 00:00

Mezinárodní konference na Slovensku

Divadelný ústav v Bratislave organizuje počas 4. ročníka Festivalu Nová Dráma / New Drama 2008 medzinárodnú konferenciu s názvom

„Ruská dráma v divadle po roku 1989“

Konferencia sa uskutoční v Bratislave dňa 12. a 13. 5. 2008

Konferenciu organizuje Centrum výskumu divadla, ktoré vytvára priestor pre skúmanie dejín a teórie slovenského a stredoeurópskeho divadla. Je platformou pre vedeckú a výskumnú prácu slovenských i zahraničných divadelných vedcov. Na konferencii „Ruská dráma v divadle po roku 1989“sa budú prezentovať teoreticko-kritické príspevky mapujúce oblasti interpretácia a zmeny inscenačného prístupu k ruským klasickým, moderným i postmoderným divadelným textom.

Téma príspevkov by sa mala týkať nasledujúcich oblastí:

- Zmena interpretácie dramaturgicko-režijnej koncepcie klasických, moderných a / alebo súčasných ruských divadelných textov v praxi divadla v postsocialistických krajinách.
- Režijné tendencie v inscenovaní klasických, moderných a / alebo súčasných ruských divadelných textov

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa konferencie vyplňte priložený registračný formulár a pošlite ho späť najneskôr do 29. februára 2008.

Usporiadateľ hradí ubytovanie na 2 noci, vstupenky na festivalové predstavenia a podujatia a stravu v deň konferencie.

S registračným formulárom pripojte tiež krátku, cca. polstranovú synopsu príspevku, jeho predbežný názov a Váš životopis a pošlite emailom alebo faxom na:

martina.vannayova@theatre.sk 
Tel: 00421 2 59304716
Fax: 00421 2 52931571

Divadelný ústav je inštitúcia, ktorej poslaním je slovenskej a zahraničnej verejnosti poskytovať komplexné služby z oblasti performatívnych umení. Jeho hlavnými oblasťami pôsobenia sú vedecko-výskumné aktivity, dokumentačná činnosť, kultúrno-vzdelávacie a informačno-prezentačné aktivity.

Festival Nová dráma/New Drama, organizovaný Divadelným ústavom, programovo prezentuje, podporuje a propaguje súčasnú pôvodnú divadelnú tvorbu a uvedenie slovenskej a súčasnej zahraničnej drámy na Slovensku. Program festivalu tvorí: hlavný program (uvedenie vyše 10 predstavení bratislavských a mimobratislavských profesionálnych divadiel a 1 predstavenia hosťujúceho zahraničného divadla); sprievodný program (Trojboj – scénické čítanie finálových textov súťaže Dráma, prezentácia projektu Dramaticky mladí, výstavy scénografie a divadelnej fotografie, hudobný nočný klub; pracovný program a špeciálny program. V roku 2008 bude táto programová sekcia pod názvom Fókus Rusko venovaná prezentácii súčasného ruského divadla a drámy.

Zdroj: Marta Ljubková, Institut umění - Divadelní ústav

Autor článku: redakce