23.05.2023 13:08

Mezinárodní konference o umělecké komunitní práci Be Part! Fórum

Dne 1. června 2023 od 10 hodin se v Divadle Inspirace pražské HAMU uskuteční konference k tématu uměleckých komunitních projektů. Hosté z šesti zemí světa budou sdílet své zkušenosti z práce s komunitou, bude představena sociologická studie, která monitorovala práci s uprchlíky a žadateli o azyl na Islandu, a umělci a další spolupracovníci se podělí o všechny poznatky, které získali během dvouleté práce na projektu Be Part!, do kterého byly kromě Česka a Islandu zapojené další čtyři země – Mexiko, Itálie, Kanada a USA.

Konference je určena širokému spektru návštěvníků – všem umělcům, ať už se komunitní prací již zabývají, chtějí zabývat anebo o ní slyší poprvé, pracovníkům ze sociální sféry, studentům oborů sociální práce, antropologie či sociologie, pedagogům a všem, kteří se zabývají otázkou inkluze, integrace a podpory marginalizovaných skupin.

Konference, která se koná ve spolupráci BPART z.s., Katedry tance HAMU a Institutu umění – Divadelního ústavu, zakončí cyklus komunitní práce ve třech městech se třemi různými cílovými skupinami. „Pracovali jsme nejprve v Brně s romskou komunitou z vyloučené lokality brněnského Bronxu, pak jsme na Islandu pracovali s uprchlíky a žadateli o azyl, a nakonec v Praze s lidmi trpícími duševním onemocnění. Ukazuje se, že je možné pojmenovat určité shodné jmenovatele, praxi, která funguje nebo nefunguje nehledě na prostředí a cílovou skupinu,“ shrnuje běh projektu jeho spoluředitelka a producentka Michaela Kessler.

Na konferenci vystoupí ​Michèle Steinwald (CA/USA), Stefano Mazzotta (IT), César René Peréz Maldonado (MX), Olivera Těsnohlídková (RS/CZ), Hemn Hussein (IS), Agáta Jarošová (CZ), Lara Hereu Macho (SP/CZ), Tiffany Margelin (FR/IS), Thorgerdur Atladóttir (IS) a další. Konference bude tlumočena do češtiny.

Pražská část projektu Be Part! s podtitulem Be Part of The River’s Course aktuálně probíhá v Psychiatrické nemocnici Bohnice a také ve spolupráci s neziskovou organizací Fokus Praha, jejíž klienti jsou do tvůrčího procesu zapojeni. Závěrečné představení, kterým vyvrcholí čtrnáctidenní práce šestnácti profesionálních umělců s několika desítkami účastníků, bude uvedeno 27. května v 16 hodin na festivalu Mezi ploty. „Pracujeme ve třech pracovních skupinách na uzavřených odděleních bohnické nemocnice a se dvěma skupinami mimo léčebnu. Celkem na zkoušky dochází téměř 50 účastníků. Ze své praxe vím, že náš způsob práce funguje, ale i tak jsem vždy znovu fascinovaná tím, jak rychle začne fungovat skupinová dynamika a vzájemná důvěra mezi lidmi, kteří se vidí poprvé v životě a jsou z několika zemí, několika sociálních vrstev a nemluví stejným jazykem,“ přibližuje právě probíhající zkoušky autorka konceptu a spoluředitelka projektu Lenka Flory.

Dvouletý mezinárodní projekt, který stojí na spolupráci Česka a Islandu je majoritně financován z Fondů EHP a Norska, v roce 2022 pak významně přispěly i národní rozpočty Města Brna, Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a Státního fondu kultury a v roce 2023 je projekt dofinancovaný z Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Autorkou konceptu Be Part! je Lenka Flory, spoluředitelka BPART a osobnost současného tance s mezinárodním renomé: „Pozitivní vliv umění na fyzické i duševní zdraví společnosti, specifické cílové skupiny je předmětem řady studií a v západním světě se mu přikládá čím dál větší váha. Jsem přesvědčena, že umělecké komunitní projekty jsou jedním z důležitých pilířů občanské společnosti a uznávaným nástrojem na podporu jejího rozvoje. Mají potenciál aktivizovat diskriminované skupiny občanů, předcházet psychickým problémům u vyloučených lidí, napomáhat prevenci závislostí a kriminality, mohou být využity jako nástroj komunikace, inkluze a pocitu sounáležitosti. Ve své profesní historii jsem již pracovala s řadou různých cílových skupin v několika zemích a ze zkušenosti vím, že to opravdu funguje. Na konferenci bychom si přáli odstartovat diskuzi, ze které si všichni odneseme nové informace a zkušenosti, na základě kterých budeme moci svoji práci v budoucnu dále rozvíjet.“

Vstup na konferenci je zdarma, pořadatelé doporučují rezervovat místo.

Program konference

  • 10.00 představení projektu Be Part!
  • 10.20 prezentace závěrů sociologického výzkumu
  • 11.00 příspěvky panelových hostů
  • 12.00 přestávka
  • 12.30 promítání koprodukčního dokumentárního filmu Protancovat Cejlem
  • 13.00 volná diskuze

Více informací o panelových hostech
Rezervace místa
Více informací o projektu

Představení Be Part of The River’s Course 27. 5. na Mezi ploty

 

Autor článku: Michaela Kessler