26.08.2003 00:00

Mezinárodní konference o umění a humanitních vědách

Od 8. do 11. ledna 2004 bude na Havaji probíhat mezinárodní konference o umění a humanitních vědách. Hlavním cílem konference je umožnit širší odborné a profesionální veřejnosti vést debatu o tématech různých humanitních a uměleckých oborů a otevřít tak diskusi o míře jejich propojení. Okruhy příspěvků jsou vymezené pouze velmi volně a jsou jimi např.: americká historie a současnost, archeologie, architektura, krajinná architektura, umění, tanec, etnografie, film, historie, jazyky, literatura, lingvistika, hudba, performing arts, filozofie či religionistika. Vítány jsou srovnávající příspěvky čerpající z různých oborů.

Informace: Hawaii International Conference on Arts and Humanities, P.O. Box 75036, Honolulu, Hawaii 96836, USA, tel.: +1 808 9491456, fax: +1 808 9472420, e-mail: humanities@hichumanities.org, http://www.hichumanities.org/

Autor článku: redakce