08.07.2018 10:22

Mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě

Akce určena nejen odborníkům v oblasti neprofesionálního umění, ale také pracovníkům kulturních institucí, zástupcům veřejné správy a v neposlední řadě členům spolků působícím v oblasti kultury.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Umění žije! Amatérské umění v Evropě, která se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ve dnech 20. a 21. září 2018 v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 92/18, Svitavy. Konference se bude zabývat terminologickým vymezením neprofesionálního umění, jeho systémem a podporou z veřejných zdrojů, rolí státu, samosprávy a občanské společnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích. Rovněž představí celé spektrum projektů, inspirativních příkladů a přístupů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Je určena nejen odborníkům v oblasti neprofesionálního umění, ale také pracovníkům kulturních institucí, zástupcům veřejné správy a v neposlední řadě členům spolků působícím v oblasti kultury. Jednací jazyk je angličtina. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

Konferenční poplatek pro účastníky činí 500,- Kč.
Datum uzávěrky registrací je 31. 7. 2018.
Registrace zde: http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-umenizije/

Předběžný program zde: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2018/06/Program-Svitavy-3.pdf
Pozvánka zde: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2018/06/Pozvanka-Svitavy.pdf

Autor článku: Převzato včetně fotografie z: mkcr.cz