11.06.2020 19:56

Mezinárodní konference Vize a stimuly evropského divadla 21. století – výzva k účasti

Výzva na podávanie príspevkov na medzinárodnú vedeckú konferenciu VÍZIE A STIMULY EURÓPSKEHO DIVADLA 21. STOROČIA
(17. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie)

Organizátor: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Dátum a miesto konania: 27. – 28. november 2020, Banská Bystrica

Príspevky na konferenciu je možné prihlásiť formou zaslania vyplnenej návratky na adresu: konferenciafdu@aku.sk najneskôr do 14. 9. 2020.

https://fdu.aku.sk/Registrační formulář Více o konferenci
Autor článku: IDU