21.03.2023 14:03

Mezinárodní letní škola Divadla Archa 2023 přijímá přihlášky

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro experimentování a zkoumání v oblasti dokumentárního divadla. Letní škola nabízí umělcům z celého světa dvoutýdenní období svobodného experimentování s využitím nástrojů dokumentárního divadla. Jazykem školy je angličtina.

Letošní ročník proběhne od 25. srpna do 7. září.

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro rozvíjení praktických dovedností a efektivních metod spolupráce při tvorbě soudobého divadla. Dokumentární divadlo, divadlo kolektivní tvorby či devised theatre jsou termíny, které popisují divadelní představení zaměřená na bezprostřední problémy společnosti a reflektující aktuální sociální a politické otázky. Umělecké zpracování každodenní reality přináší kromě tematických rovin i specifické umělecké postupy. Vzniká nový divadelní jazyk, odlišný od vyjadřování tradičních divadelních inscenací. Na základě dlouholetých zkušeností s projekty dokumentárního divadla a na základě zájmu umělců, kteří se takovéto tvorbě věnují nebo se chtějí věnovat, se Divadlo Archa rozhodlo založit mezinárodní letní školu, která by se věnovala metodám, technikám dokumentárního divadla a divadelní tvorby v sociálním kontextu obecně.

Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2023

Podrobnosti

 

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/