16.06.2007 00:00

Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol

Ve dnech 6. - 8. 12. 2007 proběhne na Divadelní fakultě JAMU již třetí ročník semináře doktorandů divadelních škol.

Smyslem semináře je vytvořit prostor pro konforontaci různých způsobů a přístupů k výzkumu praktického umění a tvorby, umožnit srovnání různých koncepcí doktorského studia v jednotlivých evropských zemích.
Jednotlivé referáty nejsou nijak tématicky nebo metodologicky vymezeny - jedinou podmínkou je, aby šlo vskutku o výzkumný projekt v oblasti praktické divadelní tvorby (od dramaturgie, přes režii, scénografii a herectví, speciální sekce bývá vyhrazena též pro dramatickou výchovu).
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15.září 2007.


Bližší informace a přihlášky získáte na adrese

http://difa.jamu.cz/projekty/isds2.html

nebo přímo od koordinátora projektu

MgA. David Drozd, Ph.D. (drozd@jamu.cz)

Zdroj: drozd@jamu.cz

Autor článku: Informace z divadel