27.04.2012 13:27

Mezinárodní sympozium nabídlo prostor pro dialog

Mezinárodní symposium Dramaturgie autorského divadla: Sdílený prostor (20. – 21. 4. 2012) nabídlo především inspirativní mapování terénu oblasti devised divadla. V českém kontextu byl pojem „devising“ takto široce diskutován a prezentován poprvé. Ukotvení tohoto termínu nebylo rozhodně hlavním cílem sympozia, nicméně zahájilo terminologický i noetický diskurs o možných přístupech a strategiích v procesu tvorby tohoto žánru.

Devised dramaturgie byla odhalována jako složitý a zodpovědný proces komunikace, který průběh kreativního procesu musí řídit i torpédovat. Devising pak přináší díla jako otevřené struktury, které odrážejí způsob myšlení autorů, ale skutečnou – nikoli jednoznačnou – hodnotu získávají až v dialogu s diváky. Příspěvky odrážely především praxi – sympozium bylo primárně určeno těm, kteří devised divadlo tvoří, ale zazněly i teoretické příspěvky rozkrývající historické kořeny, teoretické problémy a diskutovalo se i o otázkách vzdělávání, sociologii divadla, jeho etice.

Nástrojem k diskusi a společným inspirativním úvahám byly prezentace domácích i zahraničních umělců. Prezentační formát Pecha Kucha nabídl kaleidoskop témat, metod, forem a technik tvorby, stejně jako vhled do střev situace, v níž dané dílo vzniklo. S teoretickým odstupem komentovali svoji tvorbu zástupci významných souborů – Motus a Gob Squod a ve skype vstupu navštívil sympozium i Tim Etchells se sebereflexivní esejí In the Silence. Pro české prostředí byla nesmírně inspirující prezentace Kristofa Bloma, který účastníky sympozia seznámil na příkladu belgického centra Campo s modelem produkčního domu pro devised divadlo.

Zástupci české divadelní „devised“ komunity měli možnost sdílet svoje zkušenosti a názory v přátelském a profesionálně orientovaném mezinárodním dialogu. Tvorba mnohých je často mediálně a společensky marginalizovaná. Přitom se jedná o oblast, která má své důstojné místo v celém segmentu současného umění a je schopná úspěšně komunikovat v mezinárodním kontextu.

Leitmotivem celého sympozia byl pojem „dialog“, dialog, v němž se kladou otázky, hledají odpovědi, nebo se, jen tak, sdílejí myšlenky, pocity, obavy či zkušenosti. (Jana Návratová, Taneční zóna)

Symposia se zúčastnilo 150 divadelních tvůrců a profesionálů - autorů, dramaturgů, režisérů, performerů, scénografů, teoretiků či studentů  ze 22 zemí (např. z Belgie, Německa, Finska, Chorvatska, Itálie, Korey, Makedonie, Jihoafrické republiky, Nizozemska, USA, Filipín či Portugalska), z toho 89 českých tvůrců a studentů.

Symposium organizovalo Pražské Quadriennale / Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s: Divadlem Archa, AMU, KALD DAMU a o.s.Motus/Divadlem Alfred ve dvoře, festivalem 4+4 dny v pohybu, Taneční zónou a HAMU.

Děkujeme všem účastníkům, partnerům, spolupořadatelům a také dobrovolníkům, kteří se na přípravě a realizaci úspěšného symposia podíleli. Další mezinárodní symposia jsou plánována na rok 2013.

Autor článku: Daniela pařízková

Mezinárodní sympozium nabídlo prostor pro dialog