22.09.2007 00:00

Milan Lukeš byl respektovaným znalcem anglického dramatu

Praha 22. září (ČTK) - Teatrolog Milan Lukeš patřil k významným osobnostem české kulturní scény. Byl respektovaným znalcem a vykladačem děl anglického a amerického dramatu. Ve druhé polovině osmdesátých let vedl činohru Národního divadla, později krátce působil jako ministr kultury.

Nedávno zesnulý Milan Lukeš se narodil 14. prosince 1933 v Praze. Po studiích divadelní vědy na pražské DAMU nastoupil jako redaktor v nakladatelství Orbis.

V šedesátých letech pracoval Lukeš v časopise Divadlo, jehož se stal šéfredaktorem. S jeho kritikami se mohli čtenáři postupně seznámit i v dalších odborných periodikách, jako byly Divadelní a Literární noviny, Tvorba či Scéna. V devadesátých letech, po svém odchodu z politiky, působil jako redaktor časopisu Svět a divadlo.

Podstatnou část své profesní kariéry spojil Lukeš s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy. Několik let byl jejím proděkanem. V roce 1987, kdy vyšla jeho oceňovaná knížka Umění dramatu, se stal profesorem.

Mezi další Lukešova odborná díla patří mimo jiné Základy shakespearovské dramaturgie či kniha o americkém dramatikovi Eugenu O'Neillovi. Za své publikace získal několik cen.

Kromě pedagogické a teoretické činnosti se Lukeš věnoval rovněž překládání děl, zejména Shakespearových a O'Neillových.

V polovině osmdesátých let se Milan Lukeš stal šéfem činohry Národního divadla, kterou vedl do roku 1989. Do "zlaté kapličky" se Lukeš vrátil o pět let později jako předseda Rady Národního divadla.

Krátká politická dráha Milana Lukeše začala na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V prosinci 1989 byl Lukeš, v té době ještě člen KSČ, jmenován ministrem kultury. V čele resortu stál pouze necelých sedm měsíců.

V červnu 1990 se Lukeš stal poslancem České národní rady za Občanské fórum, později za Občanské hnutí. Poslanecký mandát vykonával dva roky. Od června 1990 do července 1992 byl místopředsedou vlády České republiky.

Po svém odchodu z politiky se Lukeš věnoval zejména pedagogické a vědecké činnosti. Byl mimo jiné předsedou českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků.

Tomáš Dušek rot

Autor článku: ČTK