19.01.2014 10:07

Mimořádný program přehlídky „Činoherní klub uvádí:“ Neděle dramatické výchovy

V neděli 26. ledna pořádá Činoherní klub ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA, Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU celodenní program s názvem Neděle dramatické výchovy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Po ranním setkání členů Sdružení pro tvořivou dramatiku se v prvním hracím bloku, který potrvá od 11.30 do 13 hodin, představí soubory BUBU, klub dětské kultury o. s., Vsetín (s inscenací Évy Janikovszké a Barbory Dohnálkové MNĚ SE VŽDYCKY MUSÍ NĚCO STÁT), Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 (René Goscinny, Lenka Tretiagová: TÁTOVÉ A MÁMY MUSÍ TU BÝT S NÁMI) a Tři boty při ZŠ a MŠ Třebotov (Irina Karnauchovová – Václava Makovcová, Jana Barnová: NU, VOT!)

Odpolední program začne v 15 hodin inscenací souboru Vrtule, Slaný (Kateřina Oplatková Rezková: na motivy knihy Petry Soukupové VSOBĚ) a pokračuje představením Aglaji Veteranyi a Magdy Ady Veselé PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI v podání olomouckého souboru Jatka veselé, ZUŠ Iši Krejčího.

Od 17.15 do 19 hodin se uskuteční diskuse s přizvanými odborníky „Potřebujeme dramatickou výchovu?“. A ve 20 hodin pak program završí vystoupení Divadla Dagmar z Karlových Varů s inscenací hry Aleny Zemančíkové ODJEZD Z KONCE SVĚTA.
 

Dovolte, abychom Vás pozvali na mimořádný program přehlídky „Činoherní klub uvádí:“, která se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva České republiky. Projekt připravený na neděli 26. ledna by chtěl mimo jiné podpořit zájem škol a dalších vzdělávacích institucí o dramatickou výchovu. Ta je jedním z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové / taneční) a pracuje s prostředky a postupy divadelního umění, především s mimetickou hrou. Pozornost je v ní soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy. Vychází přitom z přirozené dětské napodobivé hry, založené na přeměně, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než jsou v realitě.

Prof. Jan Císař, pedagog pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění, k významu dramatické výchovy poznamenal na letošní celostátní přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov: „Dramatická výchova je podivuhodně a obdivuhodně hravá, nečiní jí žádné potíže rozvíjet hrou jakékoliv nápady a opouštět jakoukoliv logiku, příčinnost, přísnou motivaci přesvědčující o tom, že bylo nutné nasadit právě na tomto místě a v tomto čase takový a takový prvek. Dovede se zmocnit každého podnětu a proměnit jej v jakousi ʻnezáměrnou skutečnostʼ, jež může být skvostným samostatným obrazem stejně jako báječnou etudou, kdy vnímáme a oceňujeme osobitou kvalitu této ʻnezáměrné skutečnostiʼ, jež ovšem s lehkostí téměř záviděníhodnou uhne od podstaty věci.“
 

Zveme srdečně laickou i odbornou veřejnost. Vstupné na celý den nebo jakoukoli jeho část činí 90 Kč, pro děti do 15 let vstup zdarma.

http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/purpurov-ostrov.html


Autor článku: Radvan Pácl

Mimořádný program přehlídky „Činoherní klub uvádí:“ Neděle dramatické výchovy