27.09.2022 10:45

Vláda ČR na včerejším jednání schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023. Kapitola Ministerstva kultury činí 18,498 miliardy korun

Vláda ČR na včerejším jednání schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023. Kapitola Ministerstva kultury činí 18,498 miliardy korun. Jde tedy o více než jednadvaceti procentní navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, který činil 15,23 miliard korun. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2023 je tak o 3,3 miliardy korun vyšší než v roce 2022.

Ministr kultury Martin Baxa představil financování 7 klíčových priorit Ministerstva kultury pro rok 2023 a konstatoval: „S návrhem rozpočtu pro Ministerstvo kultury ČR na rok 2023 jsem spokojen a považuji výsledek za velký úspěch. Jsem velmi rád, že Vláda České republiky kulturu považuje za prioritu i v této mimořádně obtížné době. Díky tomu budeme v příštím roce hospodařit s částkou, která je i při zohlednění covidových roků, v absolutní hodnotě návrhu rozpočtu nejvyšší, jakou kdy mělo Ministerstvo kultury k dispozici. Celkově jde o 18,498 miliardy korun, včetně výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Následně představil prioritní oblasti pro rok 2023. Jde o klíčové činnosti v kompetenci ministerstva kultury, které pokrývají celou oblast kultury, živým uměním počínaje a ochranou kulturního dědictví konče.

K výraznému zvýšení došlo u příspěvku na provoz příspěvkových organizací Ministerstva kultury. A to o 663 milionů korun. Zvýšení příspěvku je nutné vzhledem k dramaticky vyšším cenám za energie ve výši 300 milionů a pokryje i zvýšení platů o 10 %, které bylo schváleno letos na podzim.

Navýšení je patrno i u Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů, a to o 100 milionů korun. Letos byl rozpočet plánován na 300 milionů, které byly navýšeny ještě o 50 milionů z mimorozpočtových zdrojů MK, tedy v Programu bylo v roce 2023 350 milionů.

Kulturní aktivity, které pokrývají podporu nezřizované kultury (divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura a další) budou disponovat částkou 800, 655 milionu korun, což je o 167 milionů více než v letošním schváleném rozpočtu.

Rozvoj kulturního a kreativního sektoru – Národní plán obnovy a Fondy EU bude disponovat částkou 2, 4 miliardy korun, to je o 1, 9 miliardy korun více než letos. Jedná se o peníze z evropských fondů, a to o kombinaci prostředků na IROP projekty dokončované v rámci dobíhajícího programového období /190 mil./ a prostředky na realizací iniciativ Národního plánu obnovy /2,2 mld./ komponenty 4.5.

Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v roce 2023 získají o 141 milionů korun více než letos. Znamená to i znovuotevření dotačních titulů, které byly letos pozastaveny v rámci úspor – konkrétně jde o programy Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Akviziční fond.

Předvídatelné financování je zajištěno u Dotací na filmové pobídky. V roce 2023 je na ně určena částka 1,4 miliardy korun, tedy o 600 milionů korun více, než kolik na pobídky mířilo ve schváleném rozpočtu na rok 2022. V novele zákona o státním rozpočtu ještě pro letošní rok je částka 570 milionů. Těchto celkem 1 170 milionů korun umožní příští rok filmové pobídky otevřít.

Prioritou Ministerstva kultury je také výstavba Památníku ticha Bubny, na léta 2023-25 je připraveno celkově 300 milionů korun.

Zároveň je na léta 2023 – 2026 připraveno 600 milionů korun na kofinancování koncertního sálu Domu kultury Ostrava.

 Vybrané priority MK Schválený rozpočet 2022 celkem

15, 23 mld. Kč

Návrh rozpočtu 2023

celkem

18, 498 mld. Kč

Rozdíl ve vybraných prioritách celkem

3, 57 mld. Kč

Příspěvek na provoz PO 5 446 089 570 6 237 304 103  + 663 mil. *
Program státní podpory prof.divadel a stálých prof.symf.orchestrů a pěveckých sborů 300 000 000 400 000 000  + 100 mil.
Kulturní aktivity 634 055 300 800 655 000 + 167 mil.
Rozvoj kulturního a kreativního sektoru 490 000 000 2 400 450 000 + 1,9 mld.
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 572 000 000 713 000 000 + 141 mil.
Dotace na filmové pobídky 800 000 000 1 400 000 000 + 600 mil.

Památník ticha Bubny

Dům kultury Ostrava – koncertní sál

300 milionů Kč na léta 2023 – 2025

600 milionů Kč na léta 2023 -  2026

*objem prostředků bez vnitřních změn v rozpočtu

Závěrem ministr kultury Martin Baxa dodal: „Jsem rád, že se podařilo rozpočet takto sestavit. Věřím, že budeme v následujících letech pokračovat ve směřování ke kýženému 1 procentu na kulturu ze státního rozpočtu. To, že kultura není v očích vlády pouze jednou z malých kapitol, je jasně patrné na finančních prostředcích, které se vláda rozhodla do kultury investovat pro letošní rok.

https://www.mkcr.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/

Vláda ČR na včerejším jednání schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023. Kapitola Ministerstva kultury činí 18,498 miliardy korun

Zprávy

29.05.2023

Tvůrčí dílny a interaktivní prohlídky výstav pro děti na letošním Pražském Quadriennale znovu připravuje kreativní platforma Máš umělecké střevo?

Doprovodný program pro nejmenší návštěvníky se skládá z tvůrčích dílen a aktivit pro širokou veřejnost a školní skupiny. Centrem je interaktivní prostor umístěný mezi výstavními halami Holešovické tržnice. Platforma Máš umělecké střevo? přináší hravý a nápaditý koncept, který souvisí s ústředním tématem PQ 2023 RARE. Hala 29 je upravena tak, aby svým návštěvníkům zprostředkovala nevšední zážitek scénografického umění.

29.05.2023

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě slavní šedesátiny a zve na oslavu

Novorenesanční zámeček obklopený rozsáhlým parkem, jezírky i lesy. Výjimečné místo, kde světoznámý skladatel Dvořák našel svůj druhý domov. Takový je Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, který letos slaví 60 let od svého otevření. V sobotu 22. července zde návštěvníky čeká slavnostní program.

29.05.2023

„Pavel Šmok – Choreograf s duší básníka“ – křest nové biografie jednoho z nejvýznamnějších tanečních tvůrců 20. století

Ve středu 31. května od 17 hodin proběhne v malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí speciální odpoledne věnované Pavlu Šmokovi. Na programu bude projekce dokumentárního portrétu „Fenomén Šmok“ (2017) v režii Ondřeje Kepky, po něm bude následovat křest publikace „Pavel Šmok – Choreograf s duší básníka“ taneční publicistky Lucie Kocourkové (2023).