27.10.2009 00:00

Ministerstvo kultury nahradilo opsanou studii neaktuálními daty

Studii vzniklou opsáním několika dokumentů, která se podle
Ministerstva kultury
dostala na veřejnost omylem, úřad na svém webu nahradil po týdnu novým dokumentem. Zmizely z něj úseky opsané z knihy, jež v době vzniku studie ještě nevyšla. Většina textu ale kopíruje dokument, který má nejen Ministerstvo kultury k dispozici již přes tři roky. Práce vznikla na základě dohody mezi Ministerstvem kultury  a katedrou kulturologie FF UK, zakázku však dostala firma, v níž figurují členové katedry.

 Ministerstvo tedy platí za studii, jejíž přínos je přinejmenším sporný, firmě, která zakázku získala na základě dohody mezi dvěma státními institucemi. Jako kontroverzní vnímá celou záležitost i děkan FF UK Michal Stehlík. Od katedry si vyžádal každoroční zprávy o činnosti, které předpokládá velmi obecná smlouva uzavřená s Ministerstvem kultury.

Chce se také sejít s úředníkem, který je garantem smlouvy za Ministerstvo kultury . "Rád bych zjistil, do jaké míry je smlouva pro FF UK výhodná a do jaké míry jde o pouhou formalitu," řekl. Fakulta má podle něj smlouvu právě díky iniciativě kulturologů. "Byla podepsána před mým nástupem jako výsledek jejich aktivit, nikoli jako výsledek aktivního přístupu vedení fakulty," dodal.

Studie údajně vznikla v únoru 2009, Ministerstvo kultury ji ale zveřejnilo až před dvěma týdny. První, podle Ministerstva kultury pracovní verze studie, byla datována prosincem 2008. Autorem dokumentu byla doktorandka katedry kulturologie FF UK a dokument byl kompilací tří materiálů včetně knihy Martina Cikánka, která však vyšla až v březnu 2009.

Po upozornění ČTK ministerstvo studii z webu stáhlo, konečnou verzí ji nahradilo po týdnu, 23. října. "Materiál kontrolovali pracovníci příslušného věcného odboru (...). Žádný znalecký posudek na zpracovanou studii si ale ministerstvo neobjednávalo," sdělil ČTK mluvčí Ministerstva kultury Jan Cieslar. Ministerstvo prý předpokládá, že autor studie postupoval dle zákona a měl by také řešit i případné pochybnosti.

Tvůrcem studie není podle Ministerstvo kultury jedna autorka, ale tým řešitelů v čele s Pavlem Klůsem. Ten je spolupracovníkem katedry kulturologie, která již dříve pro Ministerstvo kultury vypracovala některé analýzy. Ministerstvo kultury říká, že spolupracuje "s Filozofickou fakultou UK a jinými subjekty, které působí v oblasti výzkumu kultury". Klůs patří podle mluvčího dlouhodobě do okruhu těchto řešitelů. Zakázku na zmiňovanou studii nedalo Ministerstvo kultury katedře, ale veřejné obchodní společnosti ViP. V ní je Klůs od roku 1991 společníkem spolu s vedoucím katedry kulturologie Martinem Matějů a dalším členem katedry Ondřejem Hubáčkem. Zabývá se zprostředkovatelskou a poradenskou činností v oborech sociologie a informatika. Klůs s Hubáčkem jsou také jednateli další společnosti ivp, jejímž společníkem byl i Matějů.

Dva členové katedry kulturologie také figurují ve společnosti Akademie veřejné správy, která vzdělává zaměstnance veřejné správy. Lidé z kulturologie mají s dnešním vedením Ministerstva kultury pravděpodobně dlouhodobější vztahy, neboť firma ivp pracovala na plánu rozvoje Českého Krumlova v době, kdy byl jeho starostou dnešní první náměstek Ministerstva kultury František Mikeš.

Přes polovinu studie, která nahradila tu opsanou, tvoří text z Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, který vláda schválila v roce 2006. Autoři studie jej neaktualizovali, statistická data v něm obsažená končí rokem 2004. V kapitole o Státním fondu kultury se například píše o domu U Hybernů, že "se v současné době rekonstruuje na muzikálové divadlo"; v objektu se ale divadlo hraje již tři roky. Mezi investičními akcemi se píše o rekonstrukci Schwarzenberského paláce, který je ale otevřen po opravách již rok a půl.

"Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností" vznikla podle Ministerstva kultury jako podkladová studie pro potřeby plánu Implementace státní kulturní politiky, který má navazovat na schválenou kulturní politiku. Tu schválila vláda loni v listopadu. Podle Ministerstva kultury měla studie zmapovat, jaké potřeby organizace v oblasti umění a kreativních průmyslů mohou mít, zmapovat tyto organizace a navrhnout systém výzkumu.

Zdroj: Markéta Horešovská, mkv

Autor článku: ČTK