28.11.2006 00:00

Ministerstvo kultury ocení experta na digitalizaci dokumentů

Praha 28. listopadu (ČTK) - Ministerstvo kultury se rozhodlo, že bude udílet další oborovou cenu. Prvním laureátem ceny za přínos k rozvoji české kultury se stane pracovník Národní knihovny (NK) a přední český odborník na digitalizaci písemných dokumentů Adolf Knoll. Cenu spojenou s odměnou 100.000 korun dostane na závěr roku, řekl novinářům ministr kultury Martin Štěpánek.

Ministerstvo kultury udílí ceny za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Letos se udělovaly čtvrtým rokem za výjimečné umělecké tvůrčí nebo interpretační počiny a za dlouhodobé zásluhy a přínos v dané oblasti. Ministr kultury oceňuje také nejlepší knihovny a uděluje cenu Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) za dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí. Oblasti kultury se týkají také státní ceny za literaturu a překlad či cena za památkovou péči.

Nová cena by měla podle ministra mít i jistý přesah do zahraničí - tomu odpovídá i nominace jejího prvního nositele. Když loni Národní knihovna dostala cenu UNESCO za příkladný postup digitalizace vzácných tisků a rukopisů, patřilo toto ocenění především Knollovi. Cenu s názvem Čikdži (Jikji - Paměť světa) iniciovala a financuje Korejská republika; nazvala ji podle nejstaršího tisku z kovové sazby vzniklého více než století před vynálezem knihtisku v Evropě. NK stála při zrodu programu UNESCO Paměť světa v roce 1992 a vytvořila pro něj i pilotní projekt.

Ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK Knoll pracuje v knihovně od roku 1979. Od roku 1992 se zabývá digitalizací knihovních sbírek. V roce 1996 se stal členem komise pro technologii programu Paměť světa a od roku 1997 se podílí na řadě národních a evropských výzkumných projektů.

Letos v lednu Evropská komise vybrala Knolla do skupiny expertů v oblasti digitálních knihoven (High Level Expert Group on Digital Libraries). Dvacetičlenné skupině expertů předsedá Viviane Redingová, komisařka Evropské komise pro informační společnost a média. Sešli se v ní specialisté z paměťových institucí (knihovny, archivy, muzea), vydavatelské oblasti, průmyslu informačních technologií, vědeckých a výzkumných organizací a akademického světa.

Markéta Horešovská khj

Autor článku: ČTK