05.09.2022 13:15

Ministerstvo kultury: On-line seminář pro žadatele k Výzvě č. 4/2022 (Divadlo a Tanec, pohybové a nonverbální divadlo)

On-line seminář  k Výzvě č. 4/2022 - Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR vypsané v rámci Národního plánu obnovy se pro žadatele z oblasti Divadla a Tance, pohybového a nonverbálního divadla bude konat ve čtvrtek 8. září 2022 od 14 hodin.

Link na setkání

Více informací o výzvě najdete na stránkách MKČR: https://www.mkcr.cz/dotacni-vyzvy-2841.html.

Autor článku: Tereza Sieglová