01.03.2022 14:22

Ministerstvo kultury podporuje Ukrajinu

Česká republika jednoznačně podporuje Ukrajinu a požaduje co nejtvrdší sankce vůči Rusku. Naše historická zkušenost nám umožňuje vidět situaci v ostrém světle. Ministerstvo kultury připravuje kroky v rámci své agendy, v tuto chvíli tyto čtyři, na dalších budeme pracovat dle vývoje situace,” říká Martin Baxa, ministr kultury.

1) Asociace profesionálních divadel ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze chystají pro umělce, kteří z Ukrajiny odejdou, pomoc přímo v České republice. Bude to konkrétní pomoc, aby mohli pokračovat ve své profesi. Podrobnosti budou zveřejněny v nejbližších dnech.

2) Ministerstvo kultury i příspěvkové organizace se chtějí a budou podílet na záchraně kulturního dědictví Ukrajiny, ať již jde o případné uskladnění sbírkových předmětů, o jejich restaurování či školení odborníků restaurátorů.

3) Další kroky můžeme učinit na poli mezinárodní spolupráce. Ministr kultury Martin Baxa doporučí, aby Česká republika prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí spoluiniciovala zrušení konání 45. zasedání mezivládního výboru pro světové dědictví v červnu 2022 v Kazani v Ruské federaci a jeho přenesení do sídla UNESCO v Paříži.

4) Ministr kultury požádá příspěvkové organizace, aby maximálně omezily kontakty s ruskými partnery a nepřijímaly v této době pozvánky na akce, konference a kulturní projekty v Ruské federaci.

Velmi si vážím přístupu kulturní obce v České republice. Podporu Ukrajiny vyjadřují dle svých možností, hledají cesty, jak a v čem konkrétně pomoci a budou v tom i nadále pokračovat,” dodává Martin Baxa.

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/