28.03.2023 12:00

Ministerstvo kultury přijímá návrhy na udělení ceny v oblasti literatury, překladu, divadla, hudby, výtvarného umění a architektury

Ministerstvo kultury přijímá návrhy na udělení ceny v oblasti literatury, překladu, divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Nominace mohou zasílat právnické i fyzické osoby, a to buďto elektronicky (datovou schránkou či e-mailem na adresu epodatelna@mkcr.cz), nebo poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

Nominace musí být zaslána na předepsaném formuláři v termínu do 31. května 2023.

Bližší informace:

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/