06.01.2022 11:07

Ministerstvo kultury: tvůrčí a studijní stipendia – 2. kolo v roce 2022

Přijímáme žádosti o tvůrčí a studijní stipendia na období od roku 2022 v oborech hudba, divadlo a tanec.

Vzhledem k malému počtu přijatých žádostí o stipendium v oblasti hudby, divadla a tance rozhodlo Ministerstvo kultury o prodloužení termínu pro podávání žádostí v těchto oborech, a to do 31. 1. 2022. Již přijaté žádosti budou vyhodnoceny společně se žádostmi podanými v rámci dodatečné výzvy do 31. března 2022.

Podrobnosti

Autor článku: www.mkcr.cz