03.02.2006 00:00

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Divadelního ústavu

Podmínky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • 5 let praxe v činnosti v neziskovém sektoru (znalost základních principů, na nichž je založena státní příspěvková organizace)
 • schopnost řídit organizaci, nejlépe osvědčená praxí
 • občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, negativní lustrační osvědčení, čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 - 17. 11. 1989)
 • K přihlášce je nutno dále připojit:

 • základní životopisné údaje, informace o kvalifikačních předpokladech a praxi včetně kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • návrh koncepce, poslání, cílů a řízení Divadelního ústavu, včetně představ o jeho financování (v rozsahu do tří strojopisných stran)
 • Požadovaný nástup dle dohody.

  Přihlášky zašlete na adresu Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1, doporučeně nejpozději do 15. 2. 2006 (rozhoduje datum pošty).

  Podklady zájemcům o výběrové řízení:

 • Kulturní politika (www.mkcr.cz)
 • Statut Divadelního ústavu (www.divadelni-ustav.cz/dokumenty.asp)
 • Výroční zprávy za rok 1999 2004 (www.divadelni-ustav.cz/dokumenty.asp)
 • Návrh základní koncepce Divadelního ústavu v letech 2004 - 2009 (www.divadelni-ustav.cz/dokumenty.asp)
 • Zdroj: Ministerstvo kultury

  Autor článku: redakce