05.05.2022 07:34

Ministr kultury Martin Baxa jednal se zástupci Českého střediska ITI

3. května se ministr kultury Martin Baxa a další zástupci ministerstva kultury sešli se zástupci Českého střediska ITI, jež je zastřešující platformou českých scénických umění. Setkání za ITI se účastnila jeho prezidentka Yvona Kreuzmannová, členové prezidia Jakub Vedral (Asociace nezávislých divadel) a Adriana Světlíková (ředitelka Nová síť) a také Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel.  

Cílem společného jednání bylo nastavení další vzájemné komunikace a spolupráce. Hlavními body diskuse byla mezirezortní spolupráce s MŠMT, MZV a MPSV, české předsednictví Rady EU v kultuře, program Kreativní Evropy a Národní plán obnovy. Kromě těchto témat  se na setkání hovořilo také o problematice statusu umělce, mezinárodní spolupráci a zapojení nezřizovaných organizací do pomoci Ukrajině. České středisko ITI nabídlo rezortu kultury pomoc s komunikací směrem k neziskovému sektoru.  Během jednání účastníci diskutovali i o segmentech kultury, které mají být podporovány rezortem kultury v dotační politice a o nastavení programu státní podpory profesionálních festivalů, o vstupních parametrech a procesu vyhodnocení.

Obě strany se shodly, že doba je složitá, že živá kultura je důležitá a že se budeme pravidelně scházet, abychom hledali vhodnou cestu, kterou se vydat.

https://www.mkcr.cz/
https://iti.idu.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/