18.12.2021 20:56

Ministr kultury Martin Baxa se ujal úřadu

Premiér Petr Fiala dnes uvedl do úřadu ministra kultury Martina Baxu.

Mezi priority nového ministra kultury patří udržení otevřené kultury a s tím související proticovidová opatření, propojení kultury a vzdělávání nebo podpora mecenášství.

„Čeká nás na ministerstvu hodně práce v době, která není pro kulturu vůbec lehká. V první řadě budeme usilovat o to, aby kultura zůstala v maximální možné míře otevřená; zaměříme se tedy na racionální proticovidová opatření, která kulturní sféru postihnou co nejméně. Dále je třeba zmínit velké kulturní zákony, jejichž příprava bude středobodem celého funkčního období, jako jsou veřejné kulturní instituce a novela autorského zákona. Mezi nimi figurují i mediální zákon, jejichž novelizace je potom, co jsme v posledních letech zažili, opravdu nezbytná, “ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Rozpočet ministerstva kultury by se pak podle plánů nové vlády měl přiblížit jednomu procentu státního rozpočtu.

„Klíčová je také dlouhodobá finanční stabilizace resortu kultury, tedy abychom mířili k 1 % výdajů státního rozpočtu,“ dodal ministr.

Zásadní bude podle nově jmenovaného ministra kultury také rychlá příprava kulturní části Národního plánu obnovy, tedy využití prostředků z evropského fondu obnovy a rychlá příprava nového návrhu rozpočtu.

„Velkým úkolem ministra kultury je také neustálá obhajoba místa kultury ve společnosti. Kultura je naopak tmelem společnosti, a tím, co nás spojuje napříč národem, je ale i mostem s našimi předky a zároveň i budoucími generacemi,“ uvedl Martin Baxa.

V této souvislosti ministr kultury vnímá jako klíčové, aby rezort stál v čele připomínek velkých historických výročí a osobností. V nadcházejícím roce tak půjde například o 80. výročí operace Anthropoid či připomenutí prvních transportů do Osvětimi.

V neposlední řadě se ministr Baxa zaměří na to, aby česká kultura byla náležitě vidět během našeho předsednictví v EU.

Uvedení nového ministra do úřadu připadlo na den připomínky desátého výročí úmrtí prezidenta Václava Havla. První akcí ve funkci ministra kultury tak pro Martina Baxu bude čtení textů Václava Havla v Plzni.

https://www.mkcr.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/